Брой 187 (697), 30-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Нова услуга „Оценка на иновативен капацитет на МСП”


От месец октомври Българска търговско-промишлена палата предлага нова услуга на българските фирми - „Оценка на иновативен капацитет на МСП”. Оценката се извършва посредством метода IMP3rove – първият европейски стандарт – система за управление на иновациите CEN/TS 16 555-1 от юли 2013г.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ЗА ФИРМИТЕ

  • Получават анализ за силните и слабите си страни
  • Намират нови пазари и клиенти
  • Намират финансиране за иновационната си дейност (извършен одит с IMP3rove е предимство при кандидатстване по Инструмента за МСП)
  • Разбират как управлението на иновациите влияе на растежа им
  • Научават се как да привличат и задържат качествени служители

IMP3rove е холистичен метод, който задълбочено изучава иновационната стратегия и визия на фирмата, иновационната култура, жизнения цикъл на иновациите в организацията и основните фактори (управление на човешките ресурси и стимули, наличие на патенти, информационни технологии и др.). Методът е разработен от A.T. Kearney и е изцяло европейска инициатива.

КАК СЕ ПРАВИ ОЦЕНКАТА

След попълване на онлайн въпросник с наш консултант, получените резултати се анализират на базата на бенчмаркинг (сравнение) с данни от над 4000 фирми от цял свят. Генерира се подробен доклад за Вашата организация, на базата на който нашият консултант ще изготви план за действие с конкретни мерки и действия за подобряване на иновационното Ви представяне:

Условия: Оценката се предлага безплатно за първите няколко МСП, отговарящи на следните условия:

  • МСП с иновационна дейност и желание за растеж
  • Съществуващи от поне 3 години
  • С персонал от поне 10 души
  • Владеене на английски език е задължително.

С предимство са преките членове на БТПП!

Оценката се извършва от Елеонора Карнаса, ръководител отдел „Европейски иновационен и информационен център“ в БТПП, сертифициран консултант по управление на иновациите и оценка на иновационния капацитет на фирмите с инструмента IMP3rove. Елеонора има дългогодишен опит в работа с българския бизнес и познава различни стратегии и тактики за поощряване на иновационния потенциал на предприятията, както и методи за генериране и оценка на нови идеи.

Ако желаете да се възползвате от услугата, моля попълнете приложената апликационна форма и я изпратете на e.carnasa@bcci.bg до 6 октомври 2014 г.

За допълнителна информация: Елеонора Карнаса, e.carnasa@bcci.bg, тел.: 02/980 21 89.

Приложение: Апликационна форма

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Кофас България откриха в Пловдив дискусия за финансиране на износа и управление на риска от неплащане
Темата е актуална и перспективна за мениджърите и предприемачите, тъй като все повече им се налага да намаляват рисковете в бизнеса си Още
Нова услуга „Оценка на иновативен капацитет на МСП”
Прилага се холистичен метод, който задълбочено изучава иновационната стратегия и визия на фирмата, иновационната култура, жизнения цикъл на иновациите в организацията и основните фактори, които влияят на растежа Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министърът на финансите обсъди с водещи икономисти и финансисти предложената актуализация на бюджет 2014
Конструктивен диалог по една от най-важните теми за държавата Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Работодатели от 9 държави търсят персонал в България през октомври
Есенна информационно-трудова борса „Европейски ден на труда” - 10 октомври 2014, Бургас, Културен център „Морско казино” Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Производствените цени през август намаляват
В преработващата промишленост намаление се наблюдава при производството на облекло, на хранителни продукти и напитки Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Проучване на ISO показва как системите за управление помагат за справяне с глобалните предизвикателства
Най-търсени са стандартите ISO 50001 - за управление на енергията, и ISO 14001 - за управление на околната среда Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия повишава безопасността на козметичните изделия
Решението на Комисията е в резултат от оценка на Научния комитет по безопасност на потребителите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международната конференция под надслов „България – оздравителен център на Европа“
9 - 12 октомври 2014, хотел „Орловец“, Пампорово Още