Брой 26 (536), 06-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Предложения на БТПП за повишаване на заетостта бяха коментирани с Агенцията по заетостта


Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов проведе среща с ръководството на БТПП. Коментирани бяха предложенията на Палатата относно повишаването на заетостта и активното й участие във формирането на политиките, включително и социални. В тази посока сътрудничеството с Агенцията ще бъде от полза както за бизнеса, така и за заетите лица.

БТПП винаги е подкрепяла развитието на връзката образование - бизнес и настоява да бъде включена в програмите на Агенцията за обучение по предприемачество, които стимулират заетостта чрез създаване на собствен бизнес. БТПП напомни позицията си, че помощите за трудоспособни безработни трябва да се предоставят след и само при полагане на общественополезен труд, като това не касае лица в предпенсионна възраст, както и хора с увреждания.

Събеседниците се съсредоточиха и върху възможностите на Палатата за постигането на целите по приоритетите за следващия програмен период.

Във връзка с имиграционните процеси, които се активизираха напоследък, Палатата възнамерява през следващия програмен период да направи анализ на динамиката на имиграционните процеси, на възрастовата и професионална структура на имигрантите и на влиянието им върху пазара на труда – на национално и регионално ниво. Предвижда и обучения по ключови компетентности за по-добро адаптиране на имигрантите към трудовия пазар.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложения на БТПП за повишаване на заетостта бяха коментирани с Агенцията по заетостта
Палатата настоява помощите за трудоспособни безработни да се предоставят след и само при полагане на общественополезен труд Още
БАЕЗ и БТПП ще си партнират за популяризиране на експортното застраховане
Застраховането на финансови рискове дава възможност за минимизиране на кредитния риск при отсрочено плащане, предоставяне на по-конкурентни условия на партньорите… Още
Покана за участие в дискусия за Споразумението за партньорство между ЕС и САЩ
Търси се гледната точка на бизнеса за въздействието и изгодите от сключването на Споразумението Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлените палати на Бургас и Липецк подписаха Споразумение за сътрудничество
Големият брой на трайно установилите се руснаци в Бургаска област и нарастващият интерес на руските туристи са добри предпоставки за развитие на двустранните отношения Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Фискалната позиция на страната е стабилна, сочи изпълнението на Републиканския бюджет за 2013 г.
Отчетените стойности за дефицита и държавния дълг са по-ниски от заложените в бюджета за 2013 г.; нивото на фискалния резерв надхвърля заложените законови изисквания Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Връчиха наградите „Инвеститор на годината 2013”
Отличени са най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през изминалите 12 месеца в България, в 7 категории Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Авторско право: трансгранични лицензи за онлайн музикални услуги
Европейският парламент одобри нови правила за авторско право върху музика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Единадесета конкурсна сесия по програма “ЕВРОСТАРС“
Краен срок за представяне на конкурсни предложения: 13 март 2014 г. Още