Брой 66 (826), 06-04-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП и Посолството на Унгария съдействат за развитието на двустранните търговско-икономическите отношения


Новоназначеният търговски съветник към Посолството на Унгария у нас Тамаш Будаи и председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов обсъдиха възможностите за развитие на двустранните търговско-икономически отношения.

Представени бяха дейността и услугите на Палатата, значимостта и ролята й за икономиката на страната. Подчертано бе доброто сътрудничество на БТПП с Българо–унгарската търговска камара, с Унгаро-българската стопанска камара и с партньорски организации в Унгария. Акцент бе поставен върху значими събития, организирани през последните години и в двете държави. Дискутирана бе съвместната работа на Палатата и Посолството и бъдещи инициативи. 

Изразена бе готовността на БТПП за съдействие и подпомагане на бизнеса от двете страни.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Посолството на Унгария съдействат за развитието на двустранните търговско-икономическите отношения
В партньорство с Българо–унгарската търговска камара и Унгаро-българската стопанска камара Още
GS1 България откри нова зала за обучение
Различни форми на обучение за правилното прилагане на стандартите GS1 на територията на страната Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
Повишава се ролята и отговорността на неправителствения сектор в процесите на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Икономически форум Италия – България „Заедно за постигане на растеж”
14 април, София Хотел Балкан Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Системата за електронно възлагане на обществени поръчки беше представена пред бизнеса и публичната администрация
В дългосрочен план се очаква централизираното възлагане да осигури намаляване на административните разходи за публичната администрация в тази дейност, по-свободен достъп за бизнеса... Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Близо 1 млн. българи са работили извънредно 14.5 млн. часа през 2014 г.
По традиция най-много часове над законоустановените изработват медиците; следват ги охранителите в частните фирми Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
2014: Спад на безработицата и ръст на заетостта в българските региони
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още