Брой 4 (514), 07-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Търсят се идеи за еко селище


Столична община обяви началото на конкурс за най-добър модел за „зелено“ еко селище, състоящо се от сгради с почти нулева консумация на енергия, с възможност за изграждане от типа „Направи си сам“, използване на екологични строителни материали и възобновяеми източници на енергия. За разработването на модела е избран терен на територията на с. Мрамор в район „Връбница“. Конкурсът е част от двугодишния проект MILD HOME (My Modular, Intelligent, Low cost, Do it yourself, Nearly Zero Energy House for our Eco Green Village), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”.

От българска страна основни партньори в изпълнението на проекта са БТПП, Столична община и Европейският институт по труда. Като наблюдатели са включени общините Долна Митрополия, Сливен и Драгоман. Водещ партньор по проекта е Съюзът на търговските камари на регион Венето, Италия, а освен България и Италия, в него участват още партньори от Румъния, Австрия, Унгария, Гърция и Сърбия.

Предложения ще се приемат до 21 февруари и ще бъдат разгледани от техническа комисия и жури от доказани специалисти в областта на архитектурата, градоустройството, екологичното строителство и възобновяемите енергийни източници.

Сред основните изисквания е заложено улиците да бъдат до 15 на сто от общата площ на територията, като автомобилният достъп трябва да бъде ограничен. Участниците в конкурса трябва да представят концепция за подробен устройствен план, схема на транспортно-комуникационната система, схема на зелената система, схема на техническа инфраструктура, която трябва да включва и ВЕИ системи.

Предвижда се 20 на сто от жилищното застрояване да е апартаменти с площ 40-60 кв. м, 50% - жилищни единици с площ 60-90 кв. м, а 30% - за свободно застрояване на жилища с площ 90-100 кв. м. Общественото застрояване е предвидено да е до 8% от общото застрояване.

Победителят в конкурса ще получи възможността да доразработи идеята си в сътрудничество с екип от експерти на българските партньори. Финалният вариант на модела за еко селище ще бъде представен пред останалите страни партньори по проект MILD HOME през месец март в Гьор, Унгария. 

За допълнителна информация: Отдел ЕИИЦ, тел.: (02) 8117 505; (02) 8117 417, e-mail: een@bcci.bg

Пълната документация за конкурса ще намерите на: http://sofia.bg/Mild_home.asp

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП пое ротационното председателство на Бизнес съвета на ЧИС
Акцент ще се постави върху проекто-ориентирания подход в регионалното сътрудничество Още
Търсят се идеи за еко селище
До 21 февруари се приемат предложения за модел на "зелено" селище, което ще се изгражда край с. Мрамор Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАТА връчи призовете за Туроператор и Турагент на 2013 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Данни за пазара на обществени поръчки в страната
Стойността на обществените поръчки през 2013 г. е нараснала с 34% спрямо 2012 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Структурни и инвестиционни фондове: Комисията засилва ролята на партньорите при планирането и изразходването на средствата
Приет е общ набор от стандарти, които имат за цел подобряването на консултациите, участието и диалога с партньорите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Smart Cities (Интелигентни градове) - изложба за Югоизточна Европа
5- 7 март 2014 г., София Още