Брой 46 (1310), 08-03-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП ще продължи сътрудничеството с ТПП на Судан


Станислав Бояджиев, член на УС на БТПП и управител на „Компютър Арт Медия“ ЕООД,   се срещна с  Цветан Симеонов, председател на БТПП.

Обсъдени бяха резултатите от посещението на делегация до Судан, организирана от Посолството на Република Судан в София  с подкрепата на БТПП. Г-н Бояджиев оцени посещението като успешно и ползотворно, имайки предвид осъществените директни контакти с редица представители на правителството и деловите среди: губернатора на провинция Червено море, министъра на туризма на провинция Червено море, министъра на инвестициите на провинция Южен Курдуфан, председателя и членове на УС на Търговската палата на Судан, председателя и членове на Федерацията на бизнеса и работодателите в Порт Судан, председателите на браншовите организации в Порт Судан, среща с туроператори и Aсоциацията на туристическите агенции в Судан. В срещите взе участие и Стойчо Стойчев - председател на Ямболската търговско-промишлена палата.

След успешно провелата се визита, БТПП счита, че съществува потенциал в развитието на отношенията на България със Судан, тъй като от началото на 2017 г. САЩ премахнаха наложените санкции за Судан за пробен период от 6-месеца.

Констатирано бе, че добрият имидж и популярността на страната ни, които са създадени по линия на обучаването на студенти от Судан, трябва да бъдат използвани. Като приоритетни сектори от взаимен интерес бяха определени: селско стопанство, минерални ресурси, строителство, производство на захар и памук. Обсъден бе потенциалът на българските фирми в сектора машиностроене за хранително-вкусовата промишленост, селско стопанство, строителство, туризъм.

БТПП ще продължи да работи в тясно сътрудничество с ТПП на Судан, с цел улесняване на бизнеса и предоставяне/размяна на икономическа информация. По време на визитата бе разменен текст на Споразумение за сътрудничество между БТПП и ТПП на Судан.

Фирмите, които проявяват интерес към сътрудничество с партньори от Судан, могат да се свързват с дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ на тел.: 02 8117 494, 8117 421 или на e-mail: m.markova@bcci.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни целите и плановете си за 2016 г. в подкрепа на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие основните приоритети за дейността през тази година Още
Българо-канадски бизнес форум ще се проведе в София
15 юни 2017 г., София Хотел Балкан Още
БТПП ще продължи сътрудничеството с ТПП на Судан
Приоритетни икономически сектори от взаимен интерес са селско стопанство, минерални ресурси, строителство, производство на захар и памук Още
Продължава приемането на документи за Четвъртия конкурс за иновации
27 март е крайният срок за подаване на заявки и приложенията към тях Още
СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ
Срокове за подаване на годишни финансови отчети
Съгласно Закона за счетоводството Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Съветът на ЕС приветства работата на Комисията по Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния
Съветът насърчава България и Румъния да изпълнят ключовите препоръки, набелязани в докладите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network