Брой 46 (1310), 08-03-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Продължава приемането на документи за Четвъртия конкурс за иновации


Продължава приемането на документи за Четвъртия конкурс за иновации  в две категории: за номиниране на иновативен проект през 2016 г. и за номиниране на иновативно предприятие, внедрило в дейността си нов иновативен продукт през 2016 г. Конкурсът се организира от Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП, съвместно с Българската академия на науките и със съдействието на Банка ДСК.

Предложенията следва да бъдат придружени с кратка анотация на иновативния продукт и на неговия автор,  респективно на иновативното предприятие и на внедрения в дейността му иновативен продукт. Указания за представяне на анотациите ТУК

Постъпилите документи ще бъдат разгледани и оценени от комисия, в чийто състав са включени представители на научните среди и на бизнеса. Членовете на комисията, както в предишните конкурси,  ще подпишат специални декларации за конфиденциалност.

Оценката ще се извърши по критерии, утвърдени от Бюрото на Съвета по иновации и развитие на технологиите, които бяха допълнени и приети на последното Общо събрание на Съвета.

Отличените на първо място проекти/фирми в отделните категории ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се състои в БТПП на 20 април 2017 г., в присъствието на представители на министерства, университети, браншови организации, предприемачи, медии  и др.

Заявките и приложенията към тях следва да бъдат изпратени в срок до 17 ч. на 27.03.2017 г., на вниманието на Владислав Величков – технически секретар на Съвета по иновации и развитие на технологиите, на е-mail: v.velichkov@bcci.bg или v.velichkov@inovacii.eu

В случай че участниците предоставят материали (мостри на химикали и др. под.) по пощата или лично, те се изпращат/ предават на Владислав Величков в БТПП, или на деловодството на БТПП (1058 София, ул. Искър 9).
В Конкурса за най-добър иновативен проект ще имат предимство при оценяването проекти, които са изготвени въз основа на защитен патент пред Патентно ведомство през последните три години - 2014, 2015 и 2016 години. Победителят в Конкурса за най-добър иновативен проект директно ще бъде номиниран в конкурса за Изобретател на годината, организиран от Патентното ведомство на Република България, а при отговаряне на условията за вписване,ще бъде предложен за вписване в ЗЛАТНАТА КНИГА НА ИЗОБРЕТАТЕЛИТЕ.


Приложение: Критерии за оценяването

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни целите и плановете си за 2016 г. в подкрепа на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие основните приоритети за дейността през тази година Още
Българо-канадски бизнес форум ще се проведе в София
15 юни 2017 г., София Хотел Балкан Още
БТПП ще продължи сътрудничеството с ТПП на Судан
Приоритетни икономически сектори от взаимен интерес са селско стопанство, минерални ресурси, строителство, производство на захар и памук Още
Продължава приемането на документи за Четвъртия конкурс за иновации
27 март е крайният срок за подаване на заявки и приложенията към тях Още
СТАТИСТИКА И ОТЧЕТНОСТ
Срокове за подаване на годишни финансови отчети
Съгласно Закона за счетоводството Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Съветът на ЕС приветства работата на Комисията по Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния
Съветът насърчава България и Румъния да изпълнят ключовите препоръки, набелязани в докладите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network