Брой 21 (2276), 01-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заседание на Консултативния съвет ЕС-Япония


На 29 януари се състоя заседание в интернет на новите членове на Консултативния съвет ЕС-Япония на което бяха обсъдени и бъдещите теми, представляващи интерес за двете страни. Георги Стоев, член на УС на БТПП и заместник председател на Българо-японския икономически съвет, беше избран единодушно за заместник- председател на новосформирания Консултативен съвет. По време на заседанието беше обсъден и проект на декларация, насочена към активизиране на диалога и съвместната работа за устойчивост на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония.

Тази декларация  изпраща навременен сигнал в подкрепа на откритата и честна търговия, основана на ценности и правила, за екологична защита, защита на потребителите, безопасност на храните, намаляване на бариерите пред бизнеса.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Тридесет и пет добри практики за превенция на текучеството на работната сила са изведени в проучване на БТПП
Писмо на АОБР до Комисията по енергетика към Народното събрание
С настояване да не се удължава преходният период за избор на нов доставчик на ел. енергия Още
Заседание на Консултативния съвет ЕС-Япония
Активизиране на диалога за устойчивост на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония Още
БИЗНЕС СРЕДА
Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката
За преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 15 януари до 29 януари 2021 г. Още
ОИСР представи ключови послания от икономическия преглед на страната ни – важна стъпка за членство на България в организацията
ПАЗАР НА ТРУДА
2020: Регионалните пазари на труда в свободно падане
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Нова мярка ще стимулира цифровизацията на земеделските стопанства в ОСП 2023 - 2027 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможност български стартъпи да кандидатстват за финансиране и обучение по акселераторската програма на Калифорнийския университет „Бъркли“
СТИВ - Лос Анджелис Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Политическото споразумение за новия Европейски социален фонд
Основен финансов инструмент за прилагане на Европейския стълб на социалните права Още