Брой 21 (2276), 01-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

ОИСР представи ключови послания от икономическия преглед на страната ни – важна стъпка за членство на България в организацията


„Икономически преглед на България“, изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), беше официално представен на онлайн среща с участието на министър-председателя Бойко Борисов, генералния секретар на ОИСР Анхел Гурия, заместник-министъра на финансите Маринела Петрова и директора на секция „Проучвания  на страните“ в отдел „Икономика“ на ОИСР Алваро Перейра. Ключовите послания за икономиката и финансите, както и препоръките за страната ни, са представени в кратка брошура.

В прегледа на ОИСР, изготвен с водещата роля на Министерството на финансите и в партньорство с други български институции, са анализирани достиженията на България в макроикономически план, във финансовата и банковата система, като са очертани и водещите предизвикателства пред икономическото ни развитие в краткосрочна и по-дългосрочна перспектива. Подобен документ се прави за първи път от 20 г. насам – първият икономически преглед за България е направен от Организацията през 1999 г. 

Представеният днес документ е част от Пътната карта на Република България по присъединяване към ОИСР – членство, което е сред основните ни външнополитически приоритети през последните няколко години. През 2019 г. министър-председателят Бойко Борисов представи плана за действие за постигането на тази приоритетна цел.

Министерството на финансите работи активно за изпълнение на Пътната карта чрез участие в редица инициативи и работни формати на ОИСР в областта на макроикономическите анализи и прогнози, данъчната политика, финансовите регулации и финансовата грамотност, управлението на държавните предприятия, като координира и работата по присъединяването на България към Кодексите за либерализация на Организацията. Инициираните и приети промени в законодателството в горните сфери са в подкрепа на постигане на целите за ускорен икономически растеж и намаляване на различията чрез провеждането на реформи в ключовите области на социално-икономическата ни политика. Настоящият  икономически преглед на ОИСР е признание за действията на МФ за гарантиране на  макроикономическата стабилност и предприетите разумни фискални решения в условията на пандемия и световна криза от 2020 г.

Документът констатира, че публичните финанси са стабилни и в отговор на ефектите от кризата са предприети бързи действия за подкрепа на фирмите и домакинствата. Очакванията са възстановяването на икономическата активност да бъде плавно и да зависи от външната среда, което определя и основния риск пред прогнозата за растежа. За преодоляване на последиците от пандемията са необходими постоянна фискална подкрепа, публични инвестиции и напредък в изпълнението на приоритетните реформи, се казва още в прегледа.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е създадена през 1961 г. с цел стимулиране на политики за устойчиво икономическо развитие, повишаване жизнения стандарт на населението и поддържане на финансова стабилност. В момента в нея членуват 37 държави, сред които най-развитите икономики от Европа, Северна Америка, Южна Америка и Азия. 22 държави, членуващи в ОИСР, са от ЕС. България е подала официална молба за членство в ОИСР през 2007 г.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Тридесет и пет добри практики за превенция на текучеството на работната сила са изведени в проучване на БТПП
Писмо на АОБР до Комисията по енергетика към Народното събрание
С настояване да не се удължава преходният период за избор на нов доставчик на ел. енергия Още
Заседание на Консултативния съвет ЕС-Япония
Активизиране на диалога за устойчивост на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония Още
БИЗНЕС СРЕДА
Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката
За преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 15 януари до 29 януари 2021 г. Още
ОИСР представи ключови послания от икономическия преглед на страната ни – важна стъпка за членство на България в организацията
ПАЗАР НА ТРУДА
2020: Регионалните пазари на труда в свободно падане
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Нова мярка ще стимулира цифровизацията на земеделските стопанства в ОСП 2023 - 2027 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможност български стартъпи да кандидатстват за финансиране и обучение по акселераторската програма на Калифорнийския университет „Бъркли“
СТИВ - Лос Анджелис Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Политическото споразумение за новия Европейски социален фонд
Основен финансов инструмент за прилагане на Европейския стълб на социалните права Още