Брой 21 (2276), 01-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Политическото споразумение за новия Европейски социален фонд


Европейската комисия приветства постигнатото в Съвета политическо споразумение между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, по предложението на Комисията за регламент относно Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Той ще бъде основният финансов инструмент за прилагане на Европейския стълб на социалните права с цел подкрепа на работните места и създаване на справедливо и социално приобщаващо общество. Освен това той ще предостави така необходимите ресурси на държавите членки за възстановяване на нашите общества и икономики след кризата, свързана с COVID-19.

В рамките на политическото споразумение ЕСФ+:

  • Ще инвестира в младите хора, който бяха особено тежко засегнати от социално-икономическата криза вследствие на пандемията от COVID-19. Държавите членки, в които процентът на младите хора, незаети с работа, учене или обучение (т. нар. NEET на възраст между 15 и 29 години), е над средния процент за ЕС, следва да отделят поне 12,5 % от своите средства по ЕСФ+, за да помогнат на тези млади хора да намерят квалификация или работа с добро качество. Всички останали държави членки трябва да заделят достатъчно от своите средства по ЕСФ+ за целенасочени действия в подкрепа на мерките за младежка заетост. Комисията настоятелно призовава държавите членки да използват тези средства и други съществуващи възможности за финансиране с цел да увеличат инвестициите в мерки за младежка заетост.
  • Ще подкрепя най-уязвимите лица, засегнати от загубата на работни места и от намаляването на доходите: Държавите членки ще трябва също така да заделят най-малко 25 % от своите средства по ЕСФ+ за насърчаване на социалното приобщаване.
  • Ще предоставя храна и основно материално подпомагане на най-нуждаещите, като интегрира в ЕСФ+ настоящия Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD). Всички държави членки ще заделят поне 3 % от своите средства по ЕСФ + за тази цел.
  • Ще инвестира в децата, които са пострадали от кризата. Държавите членки, в които равнището на детска бедност е над средното за ЕС, следва да използват поне 5 % от своите средства по ЕСФ+, за да се справят с този проблем. Всички останали държави членки трябва да заделят достатъчно от своите средства по ЕСФ+ за целенасочени действия за борба с детската бедност, а Комисията призовава държавите членки да използват тези средства и други съществуващи възможности с цел допълнително да увеличат инвестициите в борбата с детската бедност.
  • Ще подкрепя пряко социалните иновации чрез новото направление за заетост и социални иновации на ЕСФ+ със специален финансов пакет в размер на 676 милиона евро.

 

Подробности ще откриете в съобщението тук.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Тридесет и пет добри практики за превенция на текучеството на работната сила са изведени в проучване на БТПП
Писмо на АОБР до Комисията по енергетика към Народното събрание
С настояване да не се удължава преходният период за избор на нов доставчик на ел. енергия Още
Заседание на Консултативния съвет ЕС-Япония
Активизиране на диалога за устойчивост на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония Още
БИЗНЕС СРЕДА
Напредък по антикризисните икономически мерки изпълнявани от Министерството на икономиката
За преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика за периода от 15 януари до 29 януари 2021 г. Още
ОИСР представи ключови послания от икономическия преглед на страната ни – важна стъпка за членство на България в организацията
ПАЗАР НА ТРУДА
2020: Регионалните пазари на труда в свободно падане
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Нова мярка ще стимулира цифровизацията на земеделските стопанства в ОСП 2023 - 2027 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможност български стартъпи да кандидатстват за финансиране и обучение по акселераторската програма на Калифорнийския университет „Бъркли“
СТИВ - Лос Анджелис Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Политическото споразумение за новия Европейски социален фонд
Основен финансов инструмент за прилагане на Европейския стълб на социалните права Още