Брой 52 (1810), 15-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща с председателя на Ливано-българския бизнес съвет


Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с председателя на Ливано-българския бизнес съвет (ЛББС) Ахмад Алаедин. Целта на разговора бе да се обсъди развитието на търговско–икономическите отношения между България и Ливан, както и бъдещи инициативи на Съвета.

Ахмад Алаедин информира за предстоящо посещение на ливанска бизнес делегация в София през втората половина на 2019 г. БТПП ще информира допълнително за дата и място на провеждане на събитието. При интерес за участие, може да се обърнете към Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“, e-mail: irelations@bcci.bg.

Председателят на БТПП изрази готовността на Палатата за съдействие на ЛББС при постигане на целите и подкрепа на бизнеса от България и Ливан.

По данни на Министерство на икономиката за периода 2007 – 2017 г. Ливан остава водещ търговски партньор на България в региона на Близкия Изток и Северна Африка. От 2005 г. насам търговското салдо за България е положително. През 2013 г. двустранният търговски обмен достига върхова стойност като надхвърля 260 млн. щ.д. Дъното на стокообмена между двете страни през периода е отбелязано през 2011 г. при стойност от 54.5 млн. щ.д., като това съвпада с началото на кризата в съседна Сирия.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Форум „ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика“ събра представители на правителството и бизнеса, под патронажа на Президента на РБ
Среща с председателя на Ливано-българския бизнес съвет
Предстои посещение на ливанска бизнес делегация в София Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Кампания на ЕВРОПАЛАТИ, свързана с изборите за Европейски парламент през май
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българо-холандско сътрудничество в бранш „Текстил и облекло“
Информация от Браншова организация за текстил и облекло Още
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: През 2018 г. безработните намаляват с 16,2% спрямо предходната година
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 години е 72.4% Още
Стартира прилагането на Спогодбата между правителствата на Република България и Република Молдова
Уредени са всички условия за набирането и наемането на кандидати по заявки на български работодатели Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Приети са методологии и критерии за три нови процедури по ОПОС
В секторите „Отпадъци“ и „Натура 2000 и биоразнообразие“ Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Планът „Юнкер“ с нова финансова помощ за предприятия в България
Пряка подкрепа на местна новосъздадена компания Още