Брой 52 (1810), 15-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ

Кампания на ЕВРОПАЛАТИ, свързана с изборите за Европейски парламент през май


Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати – ЕВРОПАЛАТИ, стартира кампания под наслов #Chambers4EU , целяща да насърчи гражданите на Европейския съюз да гласуват в изборите за Европейски парламент през май и да гласуват за кандидати, които са ангажирани с амбициозна програма на ЕС, насочена към бъдещето.

Европейският бизнес се нуждае от членове на Европейския парламент, които да поставят ключови за предприемачите теми като развитие на трудовия пазар, дигитализация, климатични промени, кръгова икономика и промени в глобалната търговия.

Само 42% от гражданите, имащи право на глас, са гласували на изборите за Европейски парламент през 2014 г., като процентът на гражданите, заемащи управленски постове сред тях е бил едва 52%. Кампанията #Chambers4EU  е продължение на Меморандума за разбирателство, подписан между ЕВРОПАЛАТИ и Европейския парламент през януари, имащ за цел да помогне да се повишат тези бройки.

Председателят на ЕВРОПАЛАТИ Кристоф Лайтл подчерта, че палатите са в уникалната позиция да подчертаят важността на изборите за Европейски парламент през май пред гражданите. „Нашата мрежа може да дешифрира сигналите от Брюксел в теми, които са важни за милиони хора, работещи във фирмите – членове на мрежата от търговски палати, с които палатите поддържат ежедневни контакти. Това ще е нашата задача през следващите три месеца.“

Мрежата от търговски палати в ЕС ще обедини кандидатите и гласоподавателите чрез редица събития в медиите и социалните мрежи, за да се обсъдят и да се обърне внимание на въпроси като уменията, миграцията, свободното движение на хора, околната среда и климатичните промени.

„Палатите няма да се опитват да казват на европейските граждани за кого да гласуват, но искаме хората да гласуват по информиран начин, с разбиране за важността и стойността на Европейския съюз. Имаме нужда от конструктивни кандидати, които имат желание и умения да допринесат за напредъка на ЕС през следващите 5 години. Как да осигурим нови работни места и просперитет? Как да отговорим на предизвикателствата, с които се сблъскваме? Това са въпросите, на които европейския бизнес и граждани очакват да получат отговор. Това е философията зад кампанията #Chambers4EU“, обясни Председателят на ЕВРОПАЛАТИ.

Кристоф Лайтл завърши изявлението си с положителен тон: „През последните две или три години се фокусирахме основно върху слабостите на Европейския съюз, главно заради излизането на Великобритания от ЕС. Но Брекзит имаше положителен ефект в останалите държави-членки, където популярността на ЕС нарастна. Трябва да надградим този ентусиазъм и да използваме многото силни черти на ЕС, за да вървим напред. Изборите за Европейски парламент през май са от изключителна важност за изграждането на силно бъдеще за Европейския съюз.“

ЕВРОПАЛАТИ, в сътрудничество с VoteWatch Europe – водещата организация, следяща гласуването и дейностите на членовете на Европейския парламент, стартира нов инструмент, който проследява как гласуват евродепутатите по редица теми, важни за бизнеса.

Предприемаческият индекс за членовете на Европейския парламент разкрива как евродепутатите са гласували по 25 решения, както с обвързващ, така и с незадължителен характер, и покрива широк обхват от теми като: достъпа до капитал, достъпа до квалифицирана работна сила (включително сред мигрантите), намаляване на нетарифните бариери между държавите-членки, достъпа до суровини и външни пазари, както и нивото на административните тежести.

Какви са първите изводи?

  1. Четирима членове на Европейския парламент са подкрепяли политики, насочени към предприемачите, при всяко гласуване на решения, включени в индекса. Това са: Verónica Lope Fontagné (Испания), Alojz Peterle (Словения), Stanislav Polčák (Чехия) и Czesław Adam Siekierski (Полша). Ето защо, те получават резултат от 100%. Последният евродепутат в топ 5 е György Hölvényi от Унгария. Първите пет депутати, класирани в индекса, са от групата на Европейската народна партия.
  1. Сред членовете на останавалите политически групи, Dita Charanzová (Чехия) е събрала най-висок резултат от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (96%), Ashley Fox (Великобритания) е с най-висок резултат сред Групата на Европейските консерватори и реформисти (95.65%), а унгарският евродепутат Tibor Szanyi е на първо място сред Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите (74%).
  1. Предприемаческият индекс за членовете на Европейския парламент също така разглежда и поведението на националните делегации като цяло. Евродепутатите от бившите комунистически страни са най-сериозните поддръжници на благоприятната регулаторна рамка за бизнеса, като евродепутатите от България заемат първо място в класацията, следвани от колегите си от Словакия. От западноевропейските държави, евродепутатите от Люксембург подкрепят най-много политиките, насочени към предприемачите, докато евродепутатите от Малта оглавяват класацията сред страните от южна Европа.
  1. В другия край на скалата, гръцките евродепутати се оказват най-благосклонни към регулирането на икономическите и социалните дейности, следвани от шведските си колеги. Ниската оценка в индекса, получена от членовете на Европейския парламент от Великобритания, може да е изненада за мнозина, макар че тя може да бъде обяснена с поведението на делегацията на Партията на независимостта „UKIP“, (които съставляват най-многобройната група сред британските евродепутати през 2014 – 2019 г.), която се противопоставя на всяка възможна рамка за намеса на ЕС в икономиката.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Форум „ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика“ събра представители на правителството и бизнеса, под патронажа на Президента на РБ
Среща с председателя на Ливано-българския бизнес съвет
Предстои посещение на ливанска бизнес делегация в София Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Кампания на ЕВРОПАЛАТИ, свързана с изборите за Европейски парламент през май
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българо-холандско сътрудничество в бранш „Текстил и облекло“
Информация от Браншова организация за текстил и облекло Още
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: През 2018 г. безработните намаляват с 16,2% спрямо предходната година
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 години е 72.4% Още
Стартира прилагането на Спогодбата между правителствата на Република България и Република Молдова
Уредени са всички условия за набирането и наемането на кандидати по заявки на български работодатели Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Приети са методологии и критерии за три нови процедури по ОПОС
В секторите „Отпадъци“ и „Натура 2000 и биоразнообразие“ Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Планът „Юнкер“ с нова финансова помощ за предприятия в България
Пряка подкрепа на местна новосъздадена компания Още