Брой 157 (414), 14-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП финализира работата си по проучване на тристранния диалог в България

Екип от експерти на БТПП работи по финален вариант на анализ, разглеждащ регулаторна рамка, прозрачност и публичност на тристранния диалог на национално равнище в България. Проучването се финансира по проект “TRUST – Прозрачност за устойчива социална политика”, осъществяван с финансовата подкрепа на Фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Анализът е разработен от Института за пазарна икономика след проведена процедура за избор на изпълнител по изискванията на ПМС 55. В рамките на проекта ще бъдат направени редица проучвания и анализи, включващи:  

  • Колективно трудово договаряне в България: обхват, развитие, добри практики;
  • Ефекти от динамиката в минималните осигурителни прагове върху пазара на труда;
  • Тристранният диалог в три избрани сектори от икономиката: практика, трудности, препоръки.

Проект „TRUST“ се изпълнява от БТПП в партньорство с (NHO). Основна цел на проекта е да способства за подобряване на социалния диалог и тристранното сътрудничество и практики в България. Предвидените по проекта дейности включват проучвания и анализи на тристранното сътрудничество у нас; организиране на работно посещение в Норвегия с цел обмяна на добри практики с Конфедерация на работодателите в Норвегия в областта на социалния диалог; организиране на кръгла маса и провеждане на семинари в шестте планови региона на България.

За повече информация: Дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП, Наталия Дичева, тел.: 02 8117 416; e-mail: bcci_projects@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Включване на клауза за „форсмажор“ в търговските договори - препоръки на БТПП
Издаваните от Палатата сертификати за форсмажор гарантират на българските търговци коректност пред партньорите им Още
Заместник-председателят на БТПП проведе работни срещи в Нова индустриална зона – Русе
Палатата получи предложение да координира участието на винопроизводители от България в Международна изложба на вносни хранителни стоки и вина в Китай Още
БТПП финализира работата си по проучване на тристранния диалог в България
Проучването се извършва в партньорство с Конфедерацията на работодателите в Норвегия по проект “TRUST” Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
"Мисия за растеж” във Виетнам, Мианмар и Тайланд, 12-16 ноември 2013
Фокусът ще бъде поставен на секторите текстилни и потребителски стоки, агробизнес, туризъм Още
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: През второто тримесечие на т.г. младежката безработица е 21.4%
В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. броят на безработните се увеличава с 6.8% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерство на финансите публикува анализ на процеса по възстановяване на ДДС
Целта е повишаване на ефективността по възстановяване на ДДС на данъчно задължените лица от приходната администрация Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект за изменение на Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
Измененията са насочени към повишаване качеството на обучение за придобиване на квалификационна група по безопасност и към намаляване на административната тежест на потребителите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бъдещето на ЕС – включете се в дискусията
Предмет на дискусията са широк кръг теми – например анализ на последиците от разширяването на ЕС за Балканите... Още