Брой 157 (414), 14-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПАЗАР НА ТРУДА

НСИ: През второто тримесечие на т.г. младежката безработица е 21.4%


Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 68.4%, или с 1.8% по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2012 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 59.5%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2012 г. се увеличава с 1.2 процентни пункта. Коефициентът на безработица е 12.9%, или с 0.6 процентни пункта по-висок в сравнение със същия период на 2012 година.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 215.5 хил., или 14% от икономически неактивните лица в тази възрастова група (1 542.0 хил.).

През второто тримесечие на 2013 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2 940.2 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 47%. В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. относителният дял на заетите лица се увеличава с 0.8 процентни пункта.

През второто тримесечие на 2013 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 897.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.5% - съответно 61.7% за мъжете и 57.1% за жените. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 36.5% - съответно 39.8% за мъжете и 33% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 63.6% - с 1 процентен пункт по-висок спрямо същото тримесечие на 2012 година. При мъжете този коефициент се увеличава с 0.7 процентни пункта, а при жените - с 1.2 процентни пункта, като достига съответно 66.1 и 61%. Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 492.3 хил., или 47.4% от населението в същата възрастова група. В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 1.4 процентни пункта, съответно с 0.5 процентни пункта при мъжете и 2.2 процентни пункта при жените.

Безработица

През второто тримесечие на 2013 г. безработните лица в страната са 437.3 хил., от които 251.7 хил. (57.6%) са мъже и 185.6 хил. (42.4%) - жени. В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. броят на безработните се увеличава с 6.8%. За същия период коефициентът на безработица се увеличава с 0.6 процентни пункта и през второто тримесечие на 2013 г. достига 12.9%. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 0.3 процентни пункта, а при жените - с 0.9 процентни пункта, като достига съответно 14.0 и 11.7%.

Коефициентът на безработица за населението на възраст 15 - 29 навършени години през второто тримесечие на 2013 г. е 21.4%, съответно 21.7% за мъжете и 21% за жените. Този коефициент нараства с 0.7 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2012 г., което се дължи изцяло на увеличението на безработицата при жените (с 3.0 процентни пункта). При мъжете на същата възраст коефициентът намалява с 1.0 процентен пункт.

Пълните резултати от наблюдението  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Включване на клауза за „форсмажор“ в търговските договори - препоръки на БТПП
Издаваните от Палатата сертификати за форсмажор гарантират на българските търговци коректност пред партньорите им Още
Заместник-председателят на БТПП проведе работни срещи в Нова индустриална зона – Русе
Палатата получи предложение да координира участието на винопроизводители от България в Международна изложба на вносни хранителни стоки и вина в Китай Още
БТПП финализира работата си по проучване на тристранния диалог в България
Проучването се извършва в партньорство с Конфедерацията на работодателите в Норвегия по проект “TRUST” Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
"Мисия за растеж” във Виетнам, Мианмар и Тайланд, 12-16 ноември 2013
Фокусът ще бъде поставен на секторите текстилни и потребителски стоки, агробизнес, туризъм Още
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: През второто тримесечие на т.г. младежката безработица е 21.4%
В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. броят на безработните се увеличава с 6.8% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Министерство на финансите публикува анализ на процеса по възстановяване на ДДС
Целта е повишаване на ефективността по възстановяване на ДДС на данъчно задължените лица от приходната администрация Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект за изменение на Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
Измененията са насочени към повишаване качеството на обучение за придобиване на квалификационна група по безопасност и към намаляване на административната тежест на потребителите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бъдещето на ЕС – включете се в дискусията
Предмет на дискусията са широк кръг теми – например анализ на последиците от разширяването на ЕС за Балканите... Още