Брой 177 (2183), 15-09-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничествоНа свое заседание Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса социално осигуряване, проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методика за определяне на линията на бедност за страната, проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2021 г. , Анализ на изпълнението на Постановление № 55 на Министерския съвет от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.

В рамките на дискусията главният секретар на БТПП Васил Тодоров представи позицията на Палатата в подкрепа на проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методика за определяне на линията на бедност за страната и на проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2021 г. с мотивите, че този подход за определяне на методики с отчитане на реални икономически фактори трябва да бъдат приложен и в други сфери на държавната политика.

 БТПП не подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса социално осигуряване, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители. Палатата подкрепя усилията за усъвършенстване на процедурата по отпускане на пенсии и усъвършенстване на контрола върху издадените от медицинските комисии документи, но предложените изменения като подход и  като цяло не отговарят на тези условия и няма да постигнат желания ефект.

Васил Тодоров изрази мотиви, че предложеният режим на съдебно обжалване по-скоро би забавил и усложнил процедурата за установяване на действителното състояние на болните, за които ще се отпуснат пенсии за инвалидност. Остава неизяснен и моментът за ефективността на съдебното обжалване при временната неработоспособност. Едно срочно решение за временна неработоспособност от няколко месеца, ще изтече още преди производството да приключи на първа инстанция в съда. Бяха изказани и други мотиви относно липсата на финансова обосновка на предложеното и неговата икономическа обезпеченост. С направените предложения и бележки в становището на БТПП може да се запознаете ТУК.

Останалите социални партньори също не подкрепиха Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса социално осигуряване.

Палатата подкрепи Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, разгледан на заседание на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност, тъй като същия се приема като част от общата законодателна европейска рамка.

БТПП изрази положителна оценка относно усилията в Анализа на изпълнението на Постановление № 55 на Министерския съвет  да се посочат освен статистически данни за преминалата кампания, но и данни за най-често допусканите грешки и пречки пред работодателите при кандидатстване за компенсации с цел тяхното преодоляване при изготвянето на ново законодателство.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
БТПП и останалите социални партньори не подкрепиха предложението ТЕЛК-решенията да се обжалват от НОИ пред административните съдилища Още
Европалати: На 18 септември Съветът по конкурентоспособност трябва да определи посоката за възстановяване на Европа
Целта е по-силна и по-иновативна Европа Още
Двустранни бизнес срещи с испански производители на вино и храни
28 септември – 2 октомври 2020 г. Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Фестивал на виното и културното наследство Августиада 2020
25 - 27 септември, Стара Загора Още
ИНФЛАЦИЯ
НСИ: Нулева инфлация през август
Средногодишната инфлация за периода септември 2019 - август 2020 г. спрямо периода септември 2018 - август 2019 г. е 2.5% Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Финансова подкрепа за работодатели и стартиране на собствен бизнес
Работодателите ще могат да избират измежду 14 различни програми и мерки... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фондовете за градско развитие ще могат да отпускат оборотни средства на частни инвеститори за реализацията на проекти по ОПРР
Управляващият орган на програмата увеличава възможностите за бизнеса Още
Започна кампанията за набиране на проекти „Красива България” за 2021 година
За подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Провеждане на онлайн събитие с двустранни бизнес срещи по търговско-икономически въпроси между България и Аржентина
28 септември 2020 г. Още
Конференция "Развитие на счетоводното законодателство в България"
Покана от Института на дипломираните експерт-счетоводители Още