Брой 201 (961), 19-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Българо-израелската търговско-промишлена палата прие основни направления за работа в периода 2016–2018 г.


На заседание УС на Българо-израелската търговско-промишлена палата (БИТПП) бяха разисквани основни проблеми и очертани главните направления за   дейността в периода 2016-2018 г.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов изрази увереност в ползотворността на предстоящата работа на БИТПП и готовността на БТПП за съдействие с конструктивни предложения за активна съвместна дейност.

При отбелязването на „120 години търговско-промишлени палати в България” в регионите на страната, по време на срещите си  с  местните  кметове и областни управители, Ръководството на БТПП ще предложи създаването на IСT обучителни центрове за ученици – особено полезно за региони с недостатъчно използван IСT потенциал сред младите хора. В тази посока е и предложението на БТПП за създаване на дирекция „Професионално образование и предприемачество” в Министерството на образованието и науката, както и за цялостна адекватна преоценка труда на учителите.

Съвместното разработване на проекти на дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти" в БТПП с БИТПП е добра възможност и за израелски, и за български IСT фирми за достъп до европейско финансиране.

След проучване интереса на български фирми за работа с израелски партньори и активизиране на директните контакти с Посолството на Държавата Израел  в София биха могли да се постигнат успешни резултати като участие в съвместни събития, обмен на бизнес делегации и др.

УС на БИТПП одобри предложените от председателя Христо Попов пет основни направления за работа:

  • Информационни и  комуникационни технологии
  • Туризъм – спа, балнеотуризъм, алтернативен, културен, селски и др.,
  • Селско стопанство, МСП, търговия, износ
  • Околна среда и води
  • Култура – бизнес.

Взето бе решение за разработване на план с мероприятия и конкретни дейности, за активизиране контактите на БИТПП с Търговската служба при Посолството на Израел в София, с български и израелски институции и бизнес центрове.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Борда на директорите на ЕВРОПАЛАТИ
Председателят и зам.-председателят на БТПП запазват позициите си в управителните органи на Европалати през 2016 г. Още
Форум „Факторинг – средство за развитие на бизнеса", организиран от b2b Media
Българският пазар на факторинг услуги има сериозен потенциал за развитие Още
Българо-израелската търговско-промишлена палата прие основни направления за работа в периода 2016–2018 г.
Сътрудничеството в информационните и комуникационните технологии – във фокуса на програмата Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Над 30 елитни винопроизводители участваха в Августиада - Стара Загора
Търговско-промишлената палата Стара Загора е основен организатор на Фестивала Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Целта е привеждане на национално законодателство в съответствие с изискванията на европейското законодателство в областта на метрологията Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Търг в Ирак за доставка на електронно оборудване
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Изложбата „Цветна есен 2015“ - 21 - 25 октомври в Международен панаир Пловдив
Екзотични орхидеи, сред които и непознати у нас видове, ще покаже холандска фирма Още