Брой 201 (961), 19-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Проектът  очертава приложното поле на националния метрологичен контрол на средства за измерване, които се използват за измервания, свързани със здравеопазването, обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания и заменя сега действащата наредба в тази област. С проекта се цели привеждане на национално законодателство в съответствие с изискванията на европейското законодателство в областта на метрологията, допълване или отменяне на техническите и метрологичните изисквания, съответно редът за провеждане на контрол на определени средства за измерване, определяне на процедура по прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) № 764/2008 на ЕП и на Съвета относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки, въвеждане, запазване или отмяна на метрологичен контрол на определени средства за измерване, привеждане на изискванията в съответствие с актуални действащи стандарти и рекомендации на Международната организация по законова метрология, въвеждане на процедура за извършване на метрологична експертиза на средства за измерване и някои други промени, свързани с практическото прилагане на действащата наредба.

В резултат на действието на предлагания акт ще се подобрят надеждността и проследимостта на измерените резултати, ще се повиши увереността на икономическите оператори и крайните потребители на средства за измерване в точността и достоверността на съответните средства за измерване. Това ще е предпоставка за осигуряване на по-голяма прозрачност и точност на измерванията при осъществяване на търговските сделки, при събирането на фискалните постъпления и държавните вземания.

Обществените консултации продължават до 2 ноември 2015 г.

doclad-26.6.2015 (do MC)3.pdf

Project_NSIKPMK (1).pdf

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща на Борда на директорите на ЕВРОПАЛАТИ
Председателят и зам.-председателят на БТПП запазват позициите си в управителните органи на Европалати през 2016 г. Още
Форум „Факторинг – средство за развитие на бизнеса", организиран от b2b Media
Българският пазар на факторинг услуги има сериозен потенциал за развитие Още
Българо-израелската търговско-промишлена палата прие основни направления за работа в периода 2016–2018 г.
Сътрудничеството в информационните и комуникационните технологии – във фокуса на програмата Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Над 30 елитни винопроизводители участваха в Августиада - Стара Загора
Търговско-промишлената палата Стара Загора е основен организатор на Фестивала Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Целта е привеждане на национално законодателство в съответствие с изискванията на европейското законодателство в областта на метрологията Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Търг в Ирак за доставка на електронно оборудване
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Изложбата „Цветна есен 2015“ - 21 - 25 октомври в Международен панаир Пловдив
Екзотични орхидеи, сред които и непознати у нас видове, ще покаже холандска фирма Още