Брой 36 (1548), 20-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

До 28 февруари работодателите могат да участват в проучване за потребностите от работна сила


БТПП напомня на своите членове, че до 28 февруари могат да се включат в проучване на Агенцията по заетостта  относно потребностите на работодателите в България от кадри. На електронната страница на Агенцията представителите на бизнеса могат да посочат в on-line анкетен формуляр обхвата, специалността, знанията и уменията на търсените работници и специалисти.

Въпросите в анкетата касаят търсените от бизнеса професионални направления и специалности във висшето и средно образование. 

Проучването ще се прави два пъти в годината – през февруари и август. Целта е въз основа на получената и анализирана информация да се определят приоритетите в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Анализирайки потребностите на бизнеса от работна сила ще се предприемат мерки и действия за преодоляване на различията между търсената и предлагана работна сила, за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.

Българска търговско-промишлена палата приканва своите членове да се включат активно в проучването. Анкетният формуляр може да се попълва до 28 февруари т.г. на сайта на Агенция по заетостта – тук.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с Пламен Павлов, председател на Българска газова асоциация - член на БТПП
Обсъждане на резултатите от успешно приключилата делегация до Македония Още
БТПП участва в среща по „Хоризонт 2020“
Представяне на работната програма за периода 2018-2020 г. Още
БАРАЖ ГРУП ЕООД изрази желание за сътрудничество с БТПП
Активно включване в организираните мероприятия, дискусии, класации… Още
До 28 февруари работодателите могат да участват в проучване за потребностите от работна сила
За търсените от тях професии, специалисти, работници и съответните характеристики Още
SOFIA STARTUP EXPO
За изложители - партньори и членове на БТПП, 50% отстъпка от цената за наем площ Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Информация от СТИВ - Канада относно процедури, прилагани след временното влизане в сила на СЕТА
Формуляр за търсене на съответните вносни мита по продуктови кодове в табличен вид улеснява експортноориентираните фирми Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Работодателски организации могат да се включат в проект „Студентски практики“
По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Още
Покана за подаване на проектни предложения по конкурс, относно създаването на мрежа от центрове за компетентност в областта на киберсигурността
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Евробарометър: Българите споделят положителни представи както за настоящето, така и за бъдещето на ЕС
Оценките по отношение на приоритетите на ЕС съвпадат със средноевропейските Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2018“
1 март 2018 г., София, Интер Експо Център, зала „Витоша Още
Граждански диалог със Сесилия Малмстрьом за търговските споразумения на ЕС
26 февруари от 15:00ч в зала "Сердика" на София Хотел Балкан Още