Брой 36 (1548), 20-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Информация от СТИВ - Канада относно процедури, прилагани след временното влизане в сила на СЕТА

За улеснение на експортно ориентираните български търговци, СТИВ - Канада изпрати в БТПП пояснителна информация, касаеща процедури, прилагани след временното влизане в сила на СЕТА на 21 септември 2017 г.

В приложеното Ръководство (Guide to the CETA) най-общо са маркирани разпоредби от Споразумението с отношение към: достъпа на страните до пазара на стоки; механизми за защита; санитарни и фитосанитарни мерки; митнически улеснения; взаимно признаване на професионални квалификации; вътрешни регламенти, както и регламенти, свързани с финансови услуги, телекомуникации, електронна търговия, специални права и привилегии, държавни поръчки, интелектуална собственост, регулаторно сътрудничество, търговия и устойчиво развитие, двустранни диалози и сътрудничество, административни и институционални разпоредби, прозрачност, уреждане на спорове и др. Ръководството разглежда накратко двустранната търговия със стоки между ЕС и Канада по обеми и стокови позиции; търговията с услуги; промишлените тарифи; географските означения и правилата за произход и сочи практически съвети относно реда за регистрирате на търговците – износители в системата REX и попълването на декларациите за произход на стоките.

От особена практическа полза е Базата данни за достъп до пазари (The Market Access Database - MADB) - разработена от ЕК (качена на сайта на Комисията) и представляваща синтезирана информация, предназначена да ползва експортноориентирани компании от ЕС. Базата данни предоставя на тези компании обобщена информация за условията на вноса на съответните стоки по продуктови кодове: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

Брошурата The BENEFITS маркира синтезирано ползите от Споразумението за хората и бизнеса от европейските страни от гледна точка – работни места, увеличаване на износа и намаляване на разходите.

От голяма практическа полза за български фирми, ориентирани към търговски партньорства с Канада, е публикувания на уеб страницата на Европейската комисия – формуляр за търсене на съответните вносни мита по продуктови кодове в табличен вид. Кодът на желания продукт може да бъде намерен в падащото меню, изброяващо изчерпателно продукти по раздели и подраздели: http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

Горната информация е предоставена от Делегацията на ЕС в Канада на среща на търговските представители на страните – членки на ЕС в Отава.

Приложение:

Guide to the CETA (Общо Ръководство);

The BENEFITS (Брошура, обобщаваща ползите от СЕТА);

CETA Overview (Общ търговски преглед в цифри);

Safeguards in CETA (Обобщение за гаранциите по въпроси от ключов интерес за ЕС)

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с Пламен Павлов, председател на Българска газова асоциация - член на БТПП
Обсъждане на резултатите от успешно приключилата делегация до Македония Още
БТПП участва в среща по „Хоризонт 2020“
Представяне на работната програма за периода 2018-2020 г. Още
БАРАЖ ГРУП ЕООД изрази желание за сътрудничество с БТПП
Активно включване в организираните мероприятия, дискусии, класации… Още
До 28 февруари работодателите могат да участват в проучване за потребностите от работна сила
За търсените от тях професии, специалисти, работници и съответните характеристики Още
SOFIA STARTUP EXPO
За изложители - партньори и членове на БТПП, 50% отстъпка от цената за наем площ Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Информация от СТИВ - Канада относно процедури, прилагани след временното влизане в сила на СЕТА
Формуляр за търсене на съответните вносни мита по продуктови кодове в табличен вид улеснява експортноориентираните фирми Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Работодателски организации могат да се включат в проект „Студентски практики“
По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Още
Покана за подаване на проектни предложения по конкурс, относно създаването на мрежа от центрове за компетентност в областта на киберсигурността
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Евробарометър: Българите споделят положителни представи както за настоящето, така и за бъдещето на ЕС
Оценките по отношение на приоритетите на ЕС съвпадат със средноевропейските Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2018“
1 март 2018 г., София, Интер Експо Център, зала „Витоша Още
Граждански диалог със Сесилия Малмстрьом за търговските споразумения на ЕС
26 февруари от 15:00ч в зала "Сердика" на София Хотел Балкан Още