Брой 36 (1548), 20-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Конференция „ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2018“


1 март 2018 г., София, Интер Експо Център, зала „Витоша

Индустриален Клъстер Средногорие Ви кани да посетите   конференция „ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2018“, която ще постави акцент върху актуалните въпроси, касаещи развитието на транспорта и логистиката в България.

Основополагащ фактор за устойчивия икономически растеж на всяка държава е добре развитата транспортна и логистична инфраструктура, позволяваща ефективното разпространение на стоките и безпроблемното пътуване на хората, което води до свързаност, достъпност и подобряване качеството на живот.

Поради актуалността на този въпрос, форумът ще осигури необходимите условия за обсъждане на теми свързани с: бъдещето на транспортната политика в България, иновативните решения в логистичния сектор, предизвикателствата пред интермодалните терминали, подобряване управлението на товарите и качеството им по цялата верига на доставки, както и добри практики от този бранш.

По време на конференцията ще бъдат разгледани ключовите средства за изграждането на една устойчива транспортна система, отговаряща на икономическите, социалните и екологичните потребности. Ще бъдат обсъдени и принципите за формиране на съвременната логистика, осигуряваща благоприятни условия и конкурентни предимства, както за фирмите у нас, така и за привличането на международния транзитен поток от стоки през територията на България.

Събитието ще бъде посетено от широк кръг представители на бизнеса, държавните институции, неправителствения сектор, както и медии.

Програма на събитието  ТУК.

ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ:
120 лева за участник;
100 лева при двама и повече участници от организация.
(Цените са с включен ДДС)

Можете да се регистрирате до 26 февруари на: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO-a5bkeWZ7e7EDOyAutDZK0QH1CPNOGUvOE1YU-_PE_xqqg/viewform

За допълнителна информация и при интерес за участие като партньор:

Ева Драгоева: 0879 94 84 80; e-mail: e.dragoeva@srednogorie.eu
Златина Саръева: 0879 94 84 79; e-mail: z.saraeva@srednogorie.eu

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с Пламен Павлов, председател на Българска газова асоциация - член на БТПП
Обсъждане на резултатите от успешно приключилата делегация до Македония Още
БТПП участва в среща по „Хоризонт 2020“
Представяне на работната програма за периода 2018-2020 г. Още
БАРАЖ ГРУП ЕООД изрази желание за сътрудничество с БТПП
Активно включване в организираните мероприятия, дискусии, класации… Още
До 28 февруари работодателите могат да участват в проучване за потребностите от работна сила
За търсените от тях професии, специалисти, работници и съответните характеристики Още
SOFIA STARTUP EXPO
За изложители - партньори и членове на БТПП, 50% отстъпка от цената за наем площ Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Информация от СТИВ - Канада относно процедури, прилагани след временното влизане в сила на СЕТА
Формуляр за търсене на съответните вносни мита по продуктови кодове в табличен вид улеснява експортноориентираните фирми Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Работодателски организации могат да се включат в проект „Студентски практики“
По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Още
Покана за подаване на проектни предложения по конкурс, относно създаването на мрежа от центрове за компетентност в областта на киберсигурността
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Евробарометър: Българите споделят положителни представи както за настоящето, така и за бъдещето на ЕС
Оценките по отношение на приоритетите на ЕС съвпадат със средноевропейските Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА 2018“
1 март 2018 г., София, Интер Експо Център, зала „Витоша Още
Граждански диалог със Сесилия Малмстрьом за търговските споразумения на ЕС
26 февруари от 15:00ч в зала "Сердика" на София Хотел Балкан Още