Брой 202 (1214), 20-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Напредъкът на България по изпълнение на изискванията на европейска директива за фалшивите лекарства

Регионалният форум GS1 в Европа продължава в София с пленарни сесии, с участие на лектори от български организации и фирми, представители на бизнеса.

Илиана Паунова, изпълнителен секретар на Българската организация за верификация на лекарствата, представи напредъка в България по изпълнение на изискванията на Директива 2011/62/EU за фалшивите лекарства. Съгласно директивата до 2019 г. във всички страни - членки в Европейския съюз, трябва да има внедрена система за верификация на лекарствени продукти, която да функционира в синхрон с европейската и да гарантира, че до пациентите няма да достигат фалшифицирани лекарствени продукти. Това би било възможно чрез заложените в директивата изисквания за използването на средства против фалшифициране, един от които е баркода GS1 Data Matrix.

Страната ни е втората в Европа, която е преминала към своевременно изпълнение на изискванията на директивата. През 2019 г. следва да се направи сертифициране на готовата системата.

Проблемът с  фалшивите лекарства е сериозен. Според данни на Световната здравна организация на фалшивите лекарства се падат: 1% от продажбите в развитите страни; 10-30% в развиващите се страни; 50% от нелегалните продажби по интернет.  Последно проучване на EUIPO показва, че 4.4% от фалшивите лекарства са продадени в ЕС.

Стимулът за фалшификаторите е огромен:

 • Значителни печалби;
 • Санкции са много по-ниски, отколкото например за наркотици;
 • Много трудно е да се открие разликата между оригинален и фалшив продукт;
 • Съставът може да бъде всичко - пряко вредно или косвено (без никакъв ефект).

По силата на новата регулация лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, ще носят показатели за безопасност като баркод на всяка опаковка, а дизайнът на самите опаковки ще бъде променен, за да се гарантира, че лекарствените продукти не са отваряни и подправяни. 

Възможност за представяне получи и българският доставчик „Белла България”. Нено Ширтев, ръководител направление „Информационни технологии“ в компанията, информира за това как използването на стандартите GS1 допринасят за устойчивото развитие на предприятието. Като основни предизвикателства в производството и финансовите операции той очерта:

 • Твърде много документация;
 • Много грешки и пропуски;
 • Забавена или неточна информация;
 • Липса на автоматизация и др.

След въвеждане на стандартите GS1 в компанията са постигнати следните резултати:

 • 99.5% точност при инвентаризация;
 • Оптимизиране на веригата на доставки;
 • 100% електронни поръчки при продажби;
 • 75% от фактурите са електронни;
 • Оптимизиране на бизнес процесите;
 • Конкурентни предимства.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателите отправиха покана към синдикатите за стартиране на двустранни консултации за МРЗ
В бюджета за 2017 г. се предвижда МРЗ от 460 лв. - размер, който не е консултиран със социалните партньори Още
Напредъкът на България по изпълнение на изискванията на европейска директива за фалшивите лекарства
На Регионалния форум на GS1 в Европа представиха българския опит при внедряване на стандартите GS1 Още
БТПП участва в Октомврийската сесия на Европейския икономически и социален комитет
Обсъждане ролята на съвместните технологични инициативи и публично-частните партньорства за изпълнение на „Хоризонт 2020“ Още
Покана за Българо–замбийски бизнес форум
31 октомври 2016 г. в БТПП Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП започва денонощен мониторинг на каргото от Китай и Турция
80 000 чифта обувки запорирани в акция на полицията и НАП Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
След СЕТА: кои са другите търговски споразумения пред ЕС
Целта им е премахване на препятствията пред търговията, откриване на нови възможности за бизнеса Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network