Брой 202 (1214), 20-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

След СЕТА: кои са другите търговски споразумения пред ЕС


Подписването на договор за търговия и инвестиции с Канада ще бъде сред темите на срещата на върха на ЕС на 20-21 октомври, но Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (СЕТА) далеч не е единственото, по което Европа работи в момента. Различни договори са в процес на изготвяне със страни по целия свят, като всички те се нуждаят от одобрението на Европейския парламент, за да влязат в сила. Прочетете на какъв етап са преговорите с отделните страни и какъв е смисълът от споразуменията.

Много видове споразумения, обща цел

Европейският съюз сключва различни видове търговски договори с различните страни - в някои случаи те се наричат споразумения за асоцииране, за партньорство или за сътрудничество. Целта им обаче е една - премахване на препятствията пред търговията, което открива нови възможности за бизнеса и стимулира създаването на работни места.

В редица случаи става въпрос за намаляване на митата, с които се облагат вносните стоки. В други случаи митата се премахват изцяло и се определят еднакви мита за вноса на стоки от трети страни.

Уеднаквяването на изискванията към определени видове стоки също е много важно за насърчаване на търговския обмен, тъй като това гарантира, че стока, произведена някъде другаде, отговаря на стандартите на местния пазар.

Освен всичко друго, ЕС се стреми и към сключване на споразумения за насърчаване на инвестициите. Това може да стане с двустранно или многостранно приемане на общи правила как да се процедира при възникване на спорове между дадено правителство и инвеститори от друга страна.

СЕТА

Преговорите с Канада за насърчаване на търговията и инвестициите приключиха през септември 2014 г. и този месец се планира страните в ЕС да подпишат подготвеното споразумение. Европейският парламент също ще трябва да го одобри, преди то да влезе окончателно в сила. Очаква се парламентарната комисия по международна търговия да определи позицията си относно СЕТА през декември, след което въпросът ще бъде подложен на гласуване в пленарна зала. Ако бъде одобрено, споразумението може да влезе в сила още през следващата година.

Европейският съюз се подготвя за приемането на още споразумения.

Споразумения, по които преговорите са приключили

СЕТА не е единственият договор, който е готов, но все още не е влязъл в сила. Такива са също споразуменията със страните от Източна Африка, Еквадор, Сингапур, Виетнам и страните от Западна Африка.

Текущи преговори

Споразумението със САЩ за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) е един от договорите, който е в процес на преговори. ТПТИ предизвиква много спорове заради опасенията от понижаване на изискванията към определени видове стоки, както и заради клаузата за разрешаване на инвестиционни спорове. От юли 2013 г. са проведени 15 кръга преговори между ЕС и САЩ.

В Азия на дневен ред са споразумения с:

  • Малайзия (преговорите са напреднали, но решаването на най-сложните въпроси предстои)
  • Индонезия (следващият кръг от преговорите ще се проведе през първото тримесечие на 2017 г.)
  • Тайланд (до момента са се провели четири кръга преговори, но за момента няма нови запланирани)
  • Филипините (следващият кръг от преговорите трябва да се проведе до края на 2016 г.)
  • Япония (съществува вероятност преговорите да приключат още тази година)
  • Мианмар (четири кръга преговори са проведени, но за момента не е определена дата за следващите)
  • Индия (в момента няма преговори, но продължават дискусиите по нерешените въпроси)

 

В Латинска Америка се водят преговори със страните от Меркосур (последните преговори се проведоха този месец) и с Мексико (вторият кръг предстои през ноември).

Със страните от Южното Средиземноморие и Близкия Изток се договарят различни видове споразумения, включително споразумения за асоцииране с осем страни, които се очаква да стимулират търговията с промишлени стоки. Освен това текат консултации с отделни страни за разширяване на споразуменията в области като селското стопанство и хармонизиране на промишлените стандарти.

Водят се преговори за улесняване на инвестициите между ЕС и Китай. Процедът бе стартиран през ноември 2013 г., а последният кръг от преговори се проведе през септември 2016 г.

Многостранното споразумение за търговията с услуги (TiSA) също е в процес на преговори между 23 страни-членки на Световната търговска организация, сред които е и ЕС. Заедно страните в преговорите представляват 70% от световната търговия с услуги. Към момента са проведени 14 кръга преговори.

Източник: Европейски парламент

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателите отправиха покана към синдикатите за стартиране на двустранни консултации за МРЗ
В бюджета за 2017 г. се предвижда МРЗ от 460 лв. - размер, който не е консултиран със социалните партньори Още
Напредъкът на България по изпълнение на изискванията на европейска директива за фалшивите лекарства
На Регионалния форум на GS1 в Европа представиха българския опит при внедряване на стандартите GS1 Още
БТПП участва в Октомврийската сесия на Европейския икономически и социален комитет
Обсъждане ролята на съвместните технологични инициативи и публично-частните партньорства за изпълнение на „Хоризонт 2020“ Още
Покана за Българо–замбийски бизнес форум
31 октомври 2016 г. в БТПП Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП започва денонощен мониторинг на каргото от Китай и Турция
80 000 чифта обувки запорирани в акция на полицията и НАП Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
След СЕТА: кои са другите търговски споразумения пред ЕС
Целта им е премахване на препятствията пред търговията, откриване на нови възможности за бизнеса Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network