Брой 138 (1150), 20-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в работна среща с ЕВРОПАЛАТИ в Брюксел


Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в работна среща с ЕВРОПАЛАТИ по повод Европейската схема за интеграция на чужденци. В срещата взеха участие и представители на Европейската инвестиционна  банка, с които ЕВРОПАЛАТИ обсъди инициативата за общ проект за идентифициране, обучение и устройване на работа на младежи и имигранти.

Георги Стоев запозна участниците и със Специален доклад на Европейската сметна палата (№16/2016) „Цели на ЕС в областта на образованието", който ще бъде разпространен в началото на м. септември и чиито заключения ще бъдат обсъдени на заседание на Работната група на 7 септември 2016 г.

Напредък в изпълнението на Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) бе отбелязан от  Европейската комисия с опита за събиране на максимална по обем информация, базирана на първите оценки на ИМЗ и докладите на държавите-членки.

По отношение на евентуалното продължение на ИМЗ след 2016 г., ЕК информира, че 14 държави-членки продължават да са допустими, като концентрацията е в Испания, Италия, Гърция и Португалия. Удължаването на ИМЗ ще е обект на дискусии .

Представителите на ЕВРОПАЛАТИ и Европейската инвестиционна банка решиха да съставят съвместен модул по проекта ERIAS, който да бъде представен на ЕК.

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на национално представителните работодателски организации
Във връзка с предстоящо разглеждане на първо четене на ЗИД на ЗКПО Още
БТПП участва в работна среща с ЕВРОПАЛАТИ в Брюксел
Изпълнението на Инициативата за младежка заетост – във фокуса на дебатите Още
БТПП ще отличи най-успешните служби по търговско-икономически въпроси
Критериите и подходът за номиниране и награждаване са утвърдени от БТПП и Министерство на икономиката Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП Стара Загора ще улеснява достъпа до оферти на украински фирми
Представители на старозагорския бизнес се срещнаха с посланика на Украйна у нас Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност
Основната цел на проекта е постигане на пълно транспониране на две европейски директиви Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Одобрена е нова Спогодба между България и Италия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
В съответствие със съвременните принципи на международното данъчно облагане Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни изложения „Текстил-Азия 2017”
28-30 март 2017 – Карачи; 16-18 септември 2017 – Лахор, Пакистан Още