Брой 138 (1150), 20-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност. Проектът се разработва във връзка с получено допълнително мотивирано становище № С (2015) 7085, свързано с нарушение № 2014/0307 за неизпълнение от страна на България на задължението й за съобщаване на мерките за транспониране в националното законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Процедура за нарушение № 2015/4227 за неизпълнение от страна на България на задълженията съгласно чл. 4, параграф 2, б. „в“ и „д“, чл. 12, параграф 6, чл. 11, параграф 4, член 12, параграфи 1-3 и чл. 14, параграфи 1-3 от Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите.

Основната цел на проекта е постигане на пълно транспониране на Директива 2012/27/ЕС и Директива 2010/31/ЕС.

В сега действащия закон е записано изискване за енергийно обследване и сертифициране само на публични и индустриални сгради. С промените това обследване ще стане задължително за всички, включително и за еднофамилни къщи с РЗП над 250 кв.м.

За нови сгради се въвежда изискване енергийният паспорт да се подготви след 3 – 6 години след въвеждането им в експлоатация.

Изискване за енергиен паспорт се въвежда и при покупка на имоти от държавата, освен ако не се предвижда те да бъдат разрушавани или ако са паметници с историческа стойност.

Обществените консултации са отворени до 1 август 2016 г.

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на национално представителните работодателски организации
Във връзка с предстоящо разглеждане на първо четене на ЗИД на ЗКПО Още
БТПП участва в работна среща с ЕВРОПАЛАТИ в Брюксел
Изпълнението на Инициативата за младежка заетост – във фокуса на дебатите Още
БТПП ще отличи най-успешните служби по търговско-икономически въпроси
Критериите и подходът за номиниране и награждаване са утвърдени от БТПП и Министерство на икономиката Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП Стара Загора ще улеснява достъпа до оферти на украински фирми
Представители на старозагорския бизнес се срещнаха с посланика на Украйна у нас Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност
Основната цел на проекта е постигане на пълно транспониране на две европейски директиви Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Одобрена е нова Спогодба между България и Италия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
В съответствие със съвременните принципи на международното данъчно облагане Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни изложения „Текстил-Азия 2017”
28-30 март 2017 – Карачи; 16-18 септември 2017 – Лахор, Пакистан Още