Брой 138 (1150), 20-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Одобрена е нова Спогодба между България и Италия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите


Министерският съвет одобри днес проект на нова Спогодба между България и Италия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и предотвратяване на отклонението или заобикалянето от облагане, като основа за водене на преговори.

Между двете страни към момента действа Спогодбата между Народна република България и Република Италия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото. Тази спогодба е подписана през 1988 г., в условията на различни икономически отношения между страните и при действието на различна правна регламентация в българското законодателство в областта на данъците. Това я прави неефективен инструмент за разрешаване на случаи в областта на международното двойно данъчно облагане. Същевременно действащата спогодба не създава достатъчно възможности за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане.

Проектът на нова спогодба е цялостна система за разпределение на данъчното облагане между двете държави. Той съответства на действащото българско данъчно законодателство и на съвременните принципи на международното данъчно облагане, отразени в Модела на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Ефективното прилагане на спогодбата ще стимулира сътрудничеството и ще задълбочи партньорството между България и Италия.

НОВИНИ ОТ БТПП
Декларация на национално представителните работодателски организации
Във връзка с предстоящо разглеждане на първо четене на ЗИД на ЗКПО Още
БТПП участва в работна среща с ЕВРОПАЛАТИ в Брюксел
Изпълнението на Инициативата за младежка заетост – във фокуса на дебатите Още
БТПП ще отличи най-успешните служби по търговско-икономически въпроси
Критериите и подходът за номиниране и награждаване са утвърдени от БТПП и Министерство на икономиката Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
ТПП Стара Загора ще улеснява достъпа до оферти на украински фирми
Представители на старозагорския бизнес се срещнаха с посланика на Украйна у нас Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност
Основната цел на проекта е постигане на пълно транспониране на две европейски директиви Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Одобрена е нова Спогодба между България и Италия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
В съответствие със съвременните принципи на международното данъчно облагане Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни изложения „Текстил-Азия 2017”
28-30 март 2017 – Карачи; 16-18 септември 2017 – Лахор, Пакистан Още