Брой 16 (2022), 23-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

В БТПП започнаха срещи с държавни контролни органи


Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов и Цветан Симеонов потвърдиха предишно споразумение за сътрудничество между БТПП и Комисията. Постигнато беше съгласие за по-нататъшно активизиране на усилията за осигуряване на по-конкурентна среда, ограничаване на нелоялната конкуренция и защита на потребителите.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов запозна г-н Маргаритов с последните изменения във възможностите за стандартна идентификация на стоки, услуги и участници в мрежата на доставки, както и за реализирането на ефективни системи за проследимост с цел защита  на потребителите.

Стандартите GS1, които са част от обществените ангажименти на GS1 България и Палатата в полза на бизнеса, успешно се прилагат за маркиране на лекарствата и проследяване дори на ниво единична опаковка в рамките на Европейската система за проследимост (в реално действие от 09.02.2019 г.). Вече са разширени възможностите на логистиката и за проследяване на тютюневите изделия в рамките на Европейска система за проследимост на тютюневите изделия (в реална експлоатация от 20.05.2019г.). Специален акцент бе поставен на Продуктовия каталог и мобилното приложение  БГ Баркод, които облекчават значително дейността на фирмите в усилията им да поддържат и споделят качествени данни за техните продукти. Симеонов напомни, че така потребителят се предпазва от фалшиви продукти и получава по-добрата информираност при покупка. Мобилното приложение е безплатно и полезно както за контрольорите на КЗП, така и за доброволните сдружения на потребителите, и за крайния потребител.

Маргаритов съобщи, че през 2019 година КЗП е съставила над 2000 акта и още толкова наказателни постановления с наложени санкции на неизрядни търговци.

Председателят на КЗП отбеляза, че нелоялните търговски практики са останали основен проблем през 2019 година, като са разследвани над 200 отделни случая. Маргаритов припомни, че с новите европейски правила нарушения като двойния стандарт при храните, например, ще се санкционират с до 4% от годишния оборот на търговеца. „Смятам, че щом европейските институции възприемат този подход, то той естествено ще стане в някаква степен част и от националното законодателство и това ще бъде основният механизъм, по който ще се разгърне санкционната дейност“, коментира шефа на КЗП. За 2020 година основни приоритети в дейността на Комисията ще бъдат контролът за безопасността на стоките, качеството на туристическия продукт и привличането на неправителствения сектор при разглеждането и решаването на потребителските жалби, обяви Маргаритов.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели
Представяне на приоритетите за 2020 година Още
В БТПП започнаха срещи с държавни контролни органи
Активизиране на усилията за осигуряване на по-конкурентна среда, ограничаване на нелоялната конкуренция и защита на потребителите Още
Покана за двустранни бизнес срещи по време на Hannover Messe 2020 - изложение за индустриалния сектор
20 и 24 април 2020 Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Европейската комисия одобри промяна на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
Подкрепа за изграждане на ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Определяне на срокове на поръчки през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Подготовка на Конференцията за бъдещето на Европа
Европейците с по-добра възможност да споделят мнението си за действията на ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Knowledge City 2020 – градове на бъдещето“
19 февруари от 9:30 часа в Capital Fort (бул. Цариградско шосе 90, София) Още
Търговски мисии в Турция, февруари-март 2020
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още