Брой 16 (2022), 23-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Определяне на срокове на поръчки през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“


Агенцията по обществени поръчки (АОП) информира всички възложители, че съгласно чл. 28, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки при обмен на информация чрез платформата последният ден на даден срок изтича в края на двадесет и четвъртия час.

Важно: При стартиране на поръчки през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), възложителите следва да посочат като срок за получаване на оферти или на заявления за участие 23:59 часа на съответния ден.

АОП напомня, че възложителите имат възможност да получат техническо експертно съдействие на национален телефон 0700 17 151 – Център за обслужване на потребители на ЦАИС ЕОП. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели
Представяне на приоритетите за 2020 година Още
В БТПП започнаха срещи с държавни контролни органи
Активизиране на усилията за осигуряване на по-конкурентна среда, ограничаване на нелоялната конкуренция и защита на потребителите Още
Покана за двустранни бизнес срещи по време на Hannover Messe 2020 - изложение за индустриалния сектор
20 и 24 април 2020 Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Европейската комисия одобри промяна на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
Подкрепа за изграждане на ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Определяне на срокове на поръчки през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Подготовка на Конференцията за бъдещето на Европа
Европейците с по-добра възможност да споделят мнението си за действията на ЕС Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция „Knowledge City 2020 – градове на бъдещето“
19 февруари от 9:30 часа в Capital Fort (бул. Цариградско шосе 90, София) Още
Търговски мисии в Турция, февруари-март 2020
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още