Брой 18 (2024), 27-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Продължава сътрудничеството със Стопанската камара на Северна Македония


В продължение на дългогодишно сътрудничество между Българската търговско-промишлена палата и Стопанската камара на Северна Македония, в София на обмен на опит бе Анета Трайковска, оперативен директор на Стопанската камара на съседната ни страна.

Тя се запозна в подробности и получи практически примери по отношение редица дейности и услуги, предоставяни от БТПП. Сред тях са: търговски арбитраж, поддържане на търговски регистър, издаване на сертификати, референции, справки, сертификати за форсмажор, електронен подпис, организиране на семинари, обучения и фирмени презентации, предоставяне на консултации, преводи и легализации, поддържане на база данни с бизнес оферти, дейността икономически анализи и публикуване на финансови отчети.

Трайковска се срещна и с председателя на БТПП Цветан Симеонов. Те обмениха ценна информация за напредъка на двете организации в различни области от взаимен интерес. Симеонов подчерта, че подобен обмен на опит има добра основа, поставена преди две десетилетия с проект за институционално развитие, изпълняван от търговските палати в Асоциацията на Балканските палати /АВС/ и Асоциацията на немските търговско-промишлени палати /DIHK/, ръководен от Едуард Шварц.

Подчертан бе и приносът на Българо-македонската търговско-промишлена палата за развитие на двустранното сътрудничество.

Европейската интеграция на Република Северна Македония също бе тема на разговора. Трайковска бе запозната и с дейността на Евроклуба при БТПП, който миналата седмица отбеляза 20-та си годишнина.

Бе договорено продължаване на традиционното сътрудничество за обмен на информация в полза на бизнеса. При интерес за осъществяване на бизнес контакти или получаване на икономическа информация за Република Северна Македония можете да се свържете с: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации, тел.: 02 8117 489, е-мейл: Interdpt@bcci.bg.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР представи приоритетите си за 2020 г.
Пресконференция с участието на ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации Още
20-годишен юбилей на Евроклуба към БТПП
Една успешна традиция на Enterprise Europe Network - част от глобалната мрежа в подкрепа на бизнеса Още
Георги Стоев е отличен с японския държавен Орден на Изгряващото слънце – Златни лъчи с лента
За насърчаване на търговско-икономическите връзки между Япония и България Още
БГ Баркод: иновативни био храни
„ЕЗДУЛ“ ООД с най-много въведени продукти за седмицата 13-17 януари в електронния каталог БГ Баркод Още
Предстоящо обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
4 март – 27 май 2020 г., един път седмично в извънработно време Още
Продължава сътрудничеството със Стопанската камара на Северна Македония
Обмен на опит и добри практики Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Плащането на биологичните производители и кандидатстването по мярка 11 „Биологично земеделие“ ще става по данни от новия биорегистър
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Между ЕС и 16 членове на СТО е постигнато споразумение за съвместна работа по временна договореност за арбитраж при обжалване
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на "Регионални профили: показатели за развитие 2019"