Брой 22 (1534), 31-01-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

На заседание на НСТС, провело се днес, 31 януари, БТПП беше представена от Васил Тодоров – главен секретар, и Михаела Михайлова от Юридическа дирекция. Тристранният съвет разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност – приет на първо четене от Народното събрание, и Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя.

В рамките на дискусията БТПП изрази своята резервирана подкрепа към Законопроекта за трудовата миграция и трудовата мобилност и представи мотивирано становище за промени на част от текстовете, с които се увеличават административните тежести за работодателите.

Палатата подкрепи основните нормативни промени по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, след съгласуване със своите членове.

                          
         

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Обсъждане на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност Още
АОБР внесе в Столична община уведомление за протеста на 28 февруари т. г.
Покана за участие в СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2018
Международната специализирана изложба и семинар за охрана, сигурност, безопасност, 7 - 10 март 2018, Интер Експо Център - София Още
БТПП обявява процедура за открит избор на изпълнител
Предмет: "Предоставяне на услуги по организиране, логистика и провеждане на събития" Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Консултация за промяна в обхвата на районите за планиране от Ниво 2
Предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Нови 7 млн. евро за развитие на пограничните региони между България и Македония
B момента между двете страни се изпълняват 48 проекта за над 10 млн. евро Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
БИС публикува изданието на български език на БДС EN ISO/IEC 17025:2018
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни панаири, изложби 2018 г.
Съобщения, получени в БТПП Още