Брой 25 (1037), 05-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Бизнесът търси решения на проблемите, свързани с приложимостта на „данък уикенд“

Неотложни мерки за решаване на проблемите, свързани с приложимостта на т. нар. „данък уикенд”, обсъдиха представители на бизнеса и експертните среди по време на дискусия в БТПП. 

В обсъждането участваха представители на 68 фирми, браншови организации, представителни на национално равнище работодателски организации, както и експерти от професионални организации на счетоводителите – Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България и Асоциация на специализираните счетоводни предприятия.

По време на дискусията бе констатирано:

•       Нормативните разпоредби в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и в Правилника за неговото прилагане (ППЗДДС) са във висока степен общи и неконкретизиращи; 

•       Издаденото от НАП Указание изх. № 20-00-15/22.01.2016 г. не изяснява в цялост въпросите във връзка с приложимостта на нормативните разпоредби;

•       Липсата на достатъчно ясна нормативна уредба и вътрешни указания на НАП е източник на условия за субективно тълкуване и прилагане на разпоредбите от данъчната администрация.

Като варианти за решаване на възникналите пред бизнеса проблеми от т.нар. „данък уикенд” бяха предложени мерки, свързани с промяна в ЗДДС, отмяна на Указание изх. № 20-00-15/22.01.2016 г. на НАП, прилагането на новия режим на отчитане на служебните активи за лично ползване занапред, а не за изтекли финансови години/периоди, и др.

На база дискусията ще се съгласува обща позиция между работодателските организации, която своевременно ще бъде изпратена до компетентните органи и ще бъде публично обявена. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Аржентинско-български бизнес форум на високо равнище в Буенос Айрес
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Аржентинската търговска камара Още
Бизнесът търси решения на проблемите, свързани с приложимостта на „данък уикенд“
Предстои съгласуване на обща позиция на всички работодателски организации Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Експерти искат дискусия за алтернативния вариант за изграждането на лот 3.2 на автомагистрала „Струма”
Още в рамките на този месец, с оглед на сложността на трасето и срока за изпълнение на проекта - до 2020 година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 19:00 часа на 5 май 2016 г. Още
Информационни дни за представяне на процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
Във Враца, Велико Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за хранителната верига
Създаването на една обща рамка, която да регламентира същността на хранителната верига и включените в нея елементи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен панаир за машиностроене, автоматизация, електроника и софтуер MachTech&InnoTech;
5 – 8 април 2016 г., Интер Експо Център - София Още