Брой 25 (1037), 05-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Информационни дни за представяне на процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” организира информационна кампания за представяне на процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020.

Кампанията ще се проведе в периода от 8 до 19 февруари 2016 г. в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график: 

 • Враца – 8 февруари  2016 г. (понеделник), в залата на Инспектората по образование на ул. Софроний“ № 6, от:
  - 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
  - 13.00 до 15.30 часа  - процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
 • Велико Търново – 9 февруари 2016 г. (вторник), в Голяма зала на Община Велико Търново, от:
  - 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
  - 13.00 до 15.30 часа  - процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
 • Варна – 10 февруари 2016 г. (сряда), в Зала на хотел „Черно море“, от:
  - 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
  - 13.00 до 15.30 часа  - процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
 • Русе - 12 февруари 2016 г. (петък), в Пленарна зала в сградата на община Русе, от:
  - 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
  - 12.30 до 14.00 часа  - процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
 • Бургас – 16 февруари 2016 г. (вторник), в зала 208 на Бургаски свободен университет, от:
  - 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
  - 13.00 до 15.30 часа  - процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
 • Стара Загора - 17 февруари 2016 г. (сряда), в залата на Общински съвет-Стара Загора, от:
  - 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
  - 13.00 до 15.30 часа  - процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
 • Пловдив - 18 февруари 2016 г. (четвъртък), в зала на Новотел Пловдив, от:
  - 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
  - 13.00 до 15.30 часа  - процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
 • София - 19 февруари 2016 г. (петък), в зала „София I+II“ в х-л „Маринела“, от:
  - 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
  - 13.00 до 15.30 часа  - процедура  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Допълнителна информация относно процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" и „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия“  е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opcompetitiveness.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Аржентинско-български бизнес форум на високо равнище в Буенос Айрес
БТПП подписа споразумение за сътрудничество с Аржентинската търговска камара Още
Бизнесът търси решения на проблемите, свързани с приложимостта на „данък уикенд“
Предстои съгласуване на обща позиция на всички работодателски организации Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Експерти искат дискусия за алтернативния вариант за изграждането на лот 3.2 на автомагистрала „Струма”
Още в рамките на този месец, с оглед на сложността на трасето и срока за изпълнение на проекта - до 2020 година Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия”
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 19:00 часа на 5 май 2016 г. Още
Информационни дни за представяне на процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"
Във Враца, Велико Търново, Варна, Русе, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за хранителната верига
Създаването на една обща рамка, която да регламентира същността на хранителната верига и включените в нея елементи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен панаир за машиностроене, автоматизация, електроника и софтуер MachTech&InnoTech;
5 – 8 април 2016 г., Интер Експо Център - София Още