Брой 27 (2282), 09-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Активизиране на сътрудничеството с „Кофас България Кредит Мениджмънт Сървисиз“ ЕООДПредседателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с Пламен Димитров, управител на „Кофас България Кредит Мениджмънт Сървисиз“ ЕООД за България, и Калина Леонтиева, маркетинг мениджър в дружеството. Като положително и ползотворно бе отчетено досегашното сътрудничество за подпомагане на българския бизнес чрез издаването на Сертификати за отличие /Excellent SME/ на успешни МСП. Целта на документа е гарантиране на сигурни и безопасни бизнес отношения, добри бизнес практики, увеличаване прозрачността на пазара, намаляване на финансовия и търговски риск при сключването на нови бизнес споразумения. Още информация за Сертификат за отличие /Excellent SME/ тук.

Участниците в срещата се обединиха около виждането, че променената икономическа ситуация в страната и в чужбина, предизвикана от световната пандемия от Ковид 19, налага развиване на нови приоритети в съвместната им работа. Акцентът е върху предоставяне на повече надеждна бизнес информация, която да спомогне на компаниите да приемат по-бързи решения за справяне с негативните последици от кризата.

Председателят на БТПП запозна участиците с възможностите на БТПП да предоставя  бърза и навременна информация на компаниите, браншовите организации и своите членове чрез: ежедневния си бюлетин „Инфобизнес“, изпращан до над 7000 потребители, регионалните търговско-промишлени палати/камари и местните органи на БТПП – 244 бр., покриващи 217 общини. Представени бяха извършваните от БТПП регулярни проучвания сред членовете на Палатата за състоянието и нагласите за бъдещо развитие на бизнес климата у нас и в чужбина; провеждане на ежегодна класация на фирмите по обективни икономически показатели на база данни от счетоводните им отчети; други изследвания на мнението на членовете по въпроси от икономически, правен и социален характер, на основата на които се изработва обща позиция за представяне и отстояване пред съответните компетентни органи.

От своя страна, управителят на „Кофас България Кредит Мениджмънт Сървисиз“ ЕООД подчерта, че основна мисия на дружеството е да защити компаниите от неплащане на фактури от техни клиенти, което може да влоши дейността им. За целта са проектирани редица решения в областта на кредитното застраховане, които покриват 4 основни нужди на фирмите: да застраховат вземанията си, да поемат приемливи рискове, да минимизират загубите и да оценят пазарните си възможности. Тази защита се базира на изключителна система за превенция: експерти по целия свят анализират финансовата стабилност на компаниите и успешно прогнозират къде биха възникнали просрочени плащания. Така се осъществява обратна връзка с клиентите на дружеството.

Участниците в срещата се договораха за активизиране партньорството и за извършване на съвместни дейности в полза на бизнеса в България, като се акцентира върху:

  • Разпространяване на бизнес информация, изготвяна на база проучвания и анализ, с цел да се подпомогнат компаниите в процеса на преодоляването на последиците от кризата, включително и препоръки за степента на поемане на риск;
  • Съвместни проучвания за икономическото състояние на фирмите в условията на криза;
  • Продължаване дейността по издаване на Сертификати за отличие /Excellent SME/ на успешни МСП.

Планира се провеждане на презентации - онлайн или присъствено по региони. Поради ограничения брой  участници в представянето на възможностите за: застраховане на вземания, поемане на приемливи рискове, минимизиране на загуби и др., моля желаещите да заявят интереса си за участие на e-mail: z.georgieva@bcci.bg ; atakar@bcci.bg  или  rtpp@nbcci.bg , за да бъдат поканени с предимство.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новоназначеният български посланик в Тунис на посещение в БТПП
Договорена е регулярна комуникация по всички теми от взаимен интерес за български и тунизийски фирми Още
Активизиране на сътрудничеството с „Кофас България Кредит Мениджмънт Сървисиз“ ЕООД
Нови приоритети в съвместната работа, насочени към предоставяне на надеждна бизнес информация Още
Предложения на АОБР за изменения и допълнения в Законопроекта за индустриалните паркове
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Известни са номинираните в отделните категории на конкурса Наградите на БАИТ за 2020г.
Церемонията по награждаването ще се проведе в онлайн формат Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Правен семинар за стартиращи предприемачи - 17 февруари в платформата zoom
Организира Сдружение Startup Factory - без такса участие Още
БИЗНЕС СРЕДА
Актуализирани са най-често задаваните въпроси и техните отговори за безвъзмездна финансова помощ за МСП
Относно допустимостта на разходите и задълженията на одобрените катдидати, свързани с отчет на дейността Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
В днешния брой на Държавен вестник: Промени в ППЗДДС, НСКСЧ, Закона за извънредното положение
ФИНАНСИ
Групата на ЕИБ предостави 443 млн. евро за различни проекти в България през 2020 г.
Това представлява ръст от 23% спрямо 2019 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Куба и Ковид 19 – протоколи за влизане в Куба
В сила от 6 февруари 2021 г. Още