Брой 116 (2371), 22-06-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Можете ли да водите успешни и ефективни преговори – проверете вашите умения в онлайн обучителната платформа по проект STRONG
На 21 юни в БТПП се проведе информационно събитие по проект STRONG (Sustainable policy ThRough capacity StrenghteninNG), насочен към укрепване на политиките и практиките на тристранния диалог в България и стимулиране на двустранното сътрудничество с Норвегия чрез споделяне на опит, знания и добри практики. Проектът се финансира по „Норвежки финансов механизъм”, програма "Социален диалог - достойни условия на труд" и се изпълнява от БТПП като водеща организация, в партньорство с Конфедерацията на норвежките работодатели (NHO) и Норвежко–Българската Бизнес Група (НББГ).

Мероприятието бе открито от Председателя на БТПП, който поздрави участниците и подчерта ролята на проекта за подобряване на социалния диалог в България чрез прилагане на успешни модели и практики от Норвегия. На срещата присъстваха представители на социалните партньори БСК и КНСБ, неправителствени организации, браншови съюзи, фирми членове на НББГ и експерти в областта.

Основен акцент по време на срещата бе поставен върху самообучителната платформа, насочена към подобряване на знанията на социалните партньори в няколко направления като управление на конфликти, справяне със стреса на работното място, тактики за комуникация по време на преговори. Всеки обучителен модул включва 5 компонента: обучителен текст, презентация, видеоклип, тест за установяване на нивото на усвоените знания, анкета с обратна връзка относно удовлетвореността на участника. Проверете уменията си за водене на успешни преговори като се забавлявате, гледайки видеоклипа и тествате вашите познания! (https://www.strong-project.eu/samoobuchitelna-platforma/opisanie)

Информационният ден приключи с дискусия относно съвместни инициативи, които могат да бъдат реализирани между социалните партньори посредством платформата, която ще улесни контактите и обмяната на информация между тях. Дейностите по проект STRONG продължават с тестване на платформата, организиране на регионални семинари в България с участието на норвежкия партньор, както и осъществяване на посещение за обмяна на добри практики за представители на АОБР в Норвегия.

За подробности:
www.strong-project.eu
https://www.bcci.bg/bulgarian/projectsBCCI_new.html

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР на среща с “Демократична България”
Дискусия по актуални въпроси на социално-икономическото развитие на България Още
Можете ли да водите успешни и ефективни преговори – проверете вашите умения в онлайн обучителната платформа по проект STRONG
Двустранни бизнес срещи в рамките на онлайн събитие с фокус медицински изделия и здравеопазване
13 - 14 юли 2021, без такса участие Още
Покана за B2B срещи по време на Virtual Qatar Matchmaking & Exhibition 2021
Възможности и партньорство с водещи производители от Катар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски сравнителен доклад за иновациите
Резултатите от иновациите са се увеличили средно с 12,5% от 2014 г. насам Още
Последна покана за внасяне на проекти за Наградата на ЕИСК за гражданското общество за действия в областта на климата за 2021 г.
Краен срок за подаване на кандидатури: 30 юни Още
ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАР НА ТРУДА
Картата на висшето образование установява дисбаланси по региони, в търсенето и предлагането на специалисти
Документът е отворен за обществено обсъждане до 19 юли 2021 г. Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ДФЗ преведе близо 3,2 млн. лева на дребните земеделски стопани за Кампания 2020
2 801 кандидати по Схемата за единно плащане на площ получиха субсидията Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Портал GOTO WINDOW - интегрирана платформа за прозорци, профили и аксесоари
Електронна търговия на едро-B2B и на дребно-B2C Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция по време на международно изложение за финансови технологии Money 20/20 Europe 2021
21-23 септември 2021 г., гр. Амстердам, Нидерландия Още