Брой 116 (2371), 22-06-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Последна покана за внасяне на проекти за Наградата на ЕИСК за гражданското общество за действия в областта на климата за 2021 г.


Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) кани организации на гражданското общество и отделни лица с творчески проекти, посветени на изменението на климата, да кандидатстват за неговата Награда за гражданското общество за 2021 г.

Тази година със знаковата награда ще бъдат отличени инициативи, допринасящи за успеха на Европейския зелен пакт.

Затова ЕИСК търси проекти, които способстват за промяната на нормите и поведението и вдъхновяват хората да станат част от решението, а не на проблема в областта на климата. Нашите потенциални кандидати се стремят да направят местните икономики по-екологични или да стимулират прехода към общества с нулеви нетни емисии на местно или регионално равнище.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 10,00 ч. (брюкселско време) на 30 юни 2021 г.

ЕИСК, който изразява мненията на профсъюзите, неправителствените организации и организациите на работодателите на равнището на ЕС, обяви през април началото на конкурса с награди на обща стойност 50 000 евро. Наградата ще бъде присъдена на максимум петима победители на церемония по награждаването, която се очаква да се проведе в Брюксел на 8—9 декември 2021 г., в зависимост от здравната ситуация.

В конкурса за Наградата за гражданското общество на ЕИСК могат да участват всички организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз, които работят на местно, регионално, национално или европейско равнище. За нея могат да кандидатстват и физически лица, пребиваващи в ЕС. За да бъдат допустими, инициативите и проектите трябва да бъдат осъществени в ЕС и трябва вече да са приключени или да са в процес на изпълнение.

Тези, които са планирани, но чието изпълнение не е започнало до 30 юни 2021 г., ще бъдат отхвърлени.

Пълният списък с изисквания и формулярът за кандидатстване са поместени на уебсайта на ЕИСК: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР на среща с “Демократична България”
Дискусия по актуални въпроси на социално-икономическото развитие на България Още
Можете ли да водите успешни и ефективни преговори – проверете вашите умения в онлайн обучителната платформа по проект STRONG
Двустранни бизнес срещи в рамките на онлайн събитие с фокус медицински изделия и здравеопазване
13 - 14 юли 2021, без такса участие Още
Покана за B2B срещи по време на Virtual Qatar Matchmaking & Exhibition 2021
Възможности и партньорство с водещи производители от Катар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски сравнителен доклад за иновациите
Резултатите от иновациите са се увеличили средно с 12,5% от 2014 г. насам Още
Последна покана за внасяне на проекти за Наградата на ЕИСК за гражданското общество за действия в областта на климата за 2021 г.
Краен срок за подаване на кандидатури: 30 юни Още
ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАР НА ТРУДА
Картата на висшето образование установява дисбаланси по региони, в търсенето и предлагането на специалисти
Документът е отворен за обществено обсъждане до 19 юли 2021 г. Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ДФЗ преведе близо 3,2 млн. лева на дребните земеделски стопани за Кампания 2020
2 801 кандидати по Схемата за единно плащане на площ получиха субсидията Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Портал GOTO WINDOW - интегрирана платформа за прозорци, профили и аксесоари
Електронна търговия на едро-B2B и на дребно-B2C Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция по време на международно изложение за финансови технологии Money 20/20 Europe 2021
21-23 септември 2021 г., гр. Амстердам, Нидерландия Още