Брой 116 (2371), 22-06-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски сравнителен доклад за иновациите


Европейската комисия публикува Европейския сравнителен доклад за иновациите за 2021 г., който показва, че резултатите на Европа в областта на иновациите продължават да се подобряват в целия ЕС.

Резултатите от иновациите са се увеличили средно с 12,5 % от 2014 г. насам. Налице е постоянна тенденция на сближаване на резултатите в рамките на ЕС, като държавите с по-ниски показатели бележат по-бърз напредък от тези с по-високи показатели, което води до намаляване на различията между тях в областта на иновациите.

Според Регионалния сравнителен доклад за иновациите за 2021 г., тази тенденция се наблюдава при иновациите във всички региони на ЕС. На световната сцена ЕС постига по-добри резултати от свои конкуренти като Китай, Бразилия, Южна Африка, Русия и Индия, но се нарежда след Южна Корея, Канада, Австралия, САЩ и Япония. Тазгодишният Европейски сравнителен доклад за иновациите се основава на преразгледана рамка, включваща нови показатели за цифровизация и за устойчивост на околната среда, като по този начин докладът отразява по-добре политическите приоритети на ЕС.

България остава в групата държави от ЕС, определени като развиващи се иноватори, като е на предпоследно място по иновации - след нас е само Румъния. В същата група са и Латвия, Полша, Словакия, Унгария и Хърватия.

 

В групата на умерените иноватори са Гърция, Португалия, Литва, Чехия, Испания, Словения, Малта, Кипър, Италия. В групата на силните иноватори попадат Франция, Естония, Ирландия, Австрия, Люксембург, Германия, Нидерландия.

 

Водещите иноватори в ЕС са Швеция, Финландия, Дания и Белгия.

 

Страната ни получава отлични и много добри оценки по показателите технологии, свързани с околната среда, приложения за дизайн, приложения за търговски марки. Добри са и резултатите по отношение на проникването на широколентовата връзка в страната, заетост на ИКТ специалисти, интелектуални активи.

 

По останалите показатели обаче страната ни изостава, например публични инвестиции в научна и развойна дейност, правителствена подкрепа за разходите за научна и развойна дейност, разходи за рисков капитал, заетост в сектори, интензивни на знание, продуктови иновации, иновации в бизнес процесите и т.н.

 

Повече информация  тук.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР на среща с “Демократична България”
Дискусия по актуални въпроси на социално-икономическото развитие на България Още
Можете ли да водите успешни и ефективни преговори – проверете вашите умения в онлайн обучителната платформа по проект STRONG
Двустранни бизнес срещи в рамките на онлайн събитие с фокус медицински изделия и здравеопазване
13 - 14 юли 2021, без такса участие Още
Покана за B2B срещи по време на Virtual Qatar Matchmaking & Exhibition 2021
Възможности и партньорство с водещи производители от Катар Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски сравнителен доклад за иновациите
Резултатите от иновациите са се увеличили средно с 12,5% от 2014 г. насам Още
Последна покана за внасяне на проекти за Наградата на ЕИСК за гражданското общество за действия в областта на климата за 2021 г.
Краен срок за подаване на кандидатури: 30 юни Още
ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАР НА ТРУДА
Картата на висшето образование установява дисбаланси по региони, в търсенето и предлагането на специалисти
Документът е отворен за обществено обсъждане до 19 юли 2021 г. Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ДФЗ преведе близо 3,2 млн. лева на дребните земеделски стопани за Кампания 2020
2 801 кандидати по Схемата за единно плащане на площ получиха субсидията Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Портал GOTO WINDOW - интегрирана платформа за прозорци, профили и аксесоари
Електронна търговия на едро-B2B и на дребно-B2C Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция по време на международно изложение за финансови технологии Money 20/20 Europe 2021
21-23 септември 2021 г., гр. Амстердам, Нидерландия Още