Брой 77 (1835), 19-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

В БТПП започна обучение за новата Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“


 

В БТПП започна обучение за новата Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Председателят на БТПП Цветан Симеонов поздрави участниците и напомни, че с новата информационна система за обществени поръчки се изпълнява едно дългогодишно настояване на българския бизнес, да има строг контрол на резултатите от всяка обществена поръчка. Нека изискванията към крайния продукт да бъдат ясно обявени, разходите стриктно номинирани и цената да бъде определяща. Така най-добрият проект ще побеждава, а кой да спечели да решават компютрите – каза председателят на Палатата.

Главният секретар на Агенцията за обществени поръчки Михаил Михайлов напомни, че вече са на разположение на всички възложители, изпълнители на обществени поръчки и други крайни потребители 16 модула и до ноември 2019 г. системата ще позволява регистрация и запознаване с разработените бизнес процеси, за да се осигури плавен преход към електронно възлагане на обществените поръчки.

Електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), е финансирана от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бъдещите потребители ще получават експертна техническа помощ от Центъра за обслужване на крайни потребители, който вече функционира.

На по-ранна среща в БТПП изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки Миглена Павлова запозна г-н Симеонов с идеите и целите на автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки“, от която се очаква да се създаде качествено нова среда за възлагане на обществени поръчки, и да повлияе положително върху цялостния бизнес климат в страната. Чрез нея ще се осъществява по-добър мониторинг на публичните разходи, ще се постигне по-добра отчетност и оптимизиране на процесите.
 
ЦАИС ЕОП не позволява манипулиране на документите нито от страна на възложителите, нито от страна на участниците. Изисква се всички документи, които имат правна сила, да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис, подчерта представителят на разработващия системата Консорциум „ЕОП България“ Янко Костадинов. 
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Иранската палата на търговията, промишлеността, мините и селското стопанство подписаха Меморандум за разбирателство
Тържествено заседание на НСТС по случай 100-годишнина на МОТ
БТПП e първи и най-дългогодишен представител на България в МОТ Още
В БТПП започна обучение за новата Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
Обсъждане на възможностите за сътрудничество между България и Холандия
Двустранни срещи между холандски и български компании в БТПП Още
Представяне на проект на БТПП по време на инвестиционен форум за зелена енергия
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Стара Загора може да има логистичен център за търговия на селскостопански продукти с Китай
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Стандартът на живот на българина продължава да се подобрява
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Евродепутатите одобряват нови правила за емисиите на CO2 от камиони
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум и двустранни срещи в гр. Улан Батор, Монголия
24 – 25 юни 2019 г. Още