Брой 29 (1788), 11-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Платформата на MOVECO предлага широка гама от инструменти за кръгова икономика

Богат набор от инструменти, насочен към прехода на МСП от линейна към кръгова икономика, е достъпен на специално разработената за целта онлайн платформа на проект MOVECO, който се осъществява с участието на БТПП. Платформата е разработена на английски език, но съдържа опция за автоматичен превод на български език.

Проект MOVECO се осъществява в рамките на Транснационална програма „Дунав“ на ЕС и цели да насърчи прехода от линейна към кръгова икономика на МСП от Дунавския регион. Сред основните дейности на проекта са повишаване информираността относно кръговата икономика и подобряване на рамковите условия за кръгови продукти и бизнес модели. В изпълнението на проекта участват дванадесет проектни партньора и четири стратегически партньора от следните десет страни в Дунавския регион – Австрия, България, Германия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Сърбия и Молдова.

Иновативната платформа предоставя на потребителите си четири основни вида инструменти – информационни, квалификационни, финансови и инструменти за сътрудничество, които целят да подпомогнат представителите на бизнеса в осъществяването на идеите на кръговата икономика.

Един от основните информационни инструменти е брошурата „Вашият отпадък е моето богатство“, която представя различни „добри практики“ за кръгова икономика в страните от Дунавския регион, участващи в проекта. Също така на разположение на потребителите са контролен лист и информационни табла, с помощта на които компаниите могат да определят степента си на развитие в областта на кръговата икономика.

Модулите на квалификационната програма засягат теми, като европейско законодателство в областта на отпадъците и кръговата икономика; принципи на кръговата икономика; основни бизнес умения за „зелени“ предприемачи и различни бизнес модели, основани на кръговата икономика.

Финансовите инструменти представят различни възможни източници за финансиране на проекти в областта на кръговата икономика, като например набиране на средства чрез метода „краудфъндинг“ или посредством публично-частно партньорство за инвестиции.

Инструментите за сътрудничество предлагат полезни съвети за организиране на обучения, работни посещения и срещи в различни формати, които целят да подпомогнат привличането на заинтересовани страни и намирането на подходящи партньори.

Освен гореизброените инструменти, платформата съдържа виртуален пазар, който предоставя възможност на компании и научноизследователски организации да обменят продукти, материали и ресурси за повторна употреба. Достъпът до виртуалния пазар изисква регистрация.   

В допълнение платформата позволява на потребителите си да се информират по свързани теми, като схемите за разширена отговорност на производителя, да създават мрежи на сътрудничество и да ползват богатата база с контактни данни на местни експерти в областта на кръговата икономика.

Благодарение на платформата всички заинтересовани страни имат възможност да споделят „добри практики“, или да намерят решения, които да им помогнат да се справят със собствените си предизвикателства в прехода към кръгова икономика.

Платформата е достъпна на следния линк (https://danube-goes-circular.eu/), а повече за проект MOVECO можете да научите тук (https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/MOVECO/news.html).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Писмо на АОБР до министър-председателя Бойко Борисов
Относно предложение за промяна в Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари Още
Платформата на MOVECO предлага широка гама от инструменти за кръгова икономика
В подкрепа на бизнеса при осъществяване на идеите на кръговата икономика. Още
Американски университет в България съвместно с бизнеса стартира нова стипендиантска програма Rising Impactors
БТПП споделя ценностите на АУБ за изграждане на следващото поколение лидери в българското общество Още
26-то международно изложение СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2019
6 - 9 март 2019 г., Интер Експо Център – София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучителен семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи”
14 - 17 май 2019 г. в Университета по хранителни технологии, Пловдив Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Плащания в евро: ЕП гласува за по-ниски такси в страните извън евро зоната
Законодателните промени целят също да подобрят прозрачността на таксите за превалутиране... Още
Фалшифицирани лекарства: Нови правила повишават безопасността на пациентите
Производителите вече ще трябва да поставят двуизмерен баркод Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Търг за ремонт на газова турбина в електроцентралата на гр. Алепо, Сирия