Назад

Нараства търсенето на онлайн услугите на БТПП


През последните месеци се наблюдава нарастване на потребителите на онлайн услугите на БТПП, свързани с Търговския регистър -  нова регистрация на фирми, регистрация на търговски представителства на чуждестранни лица, промени и актуализиране на регистрираните обстоятелства; издаване на сертификат с данни от регистъра за актуалния статут на регистрираното лице.  Най-значително увеличение се наблюдава при  подадените по електронен път заявления за издаване на сертификати с данни от търговския регистър. Това дава възможност за по-бързо и качествено обслужване на клиентите и им спестява време и средства, без да се налага посещение на място в Палатата.

В тази връзка отново препоръчваме на фирмите да ползват предоставената им възможност за подаване на заявления за услуги по електронен път  чрез сайта на БТПП на адрес https://www.bcci.bg/online-bg-nn.html

БТПП работи по още няколко значими проекта в сферата на дигитализацията на услугите, добавящи стойност за бизнеса при високи нива на сигурност.

Палатата използва случая да отбележи, че електронното управление, което бе обявено за приоритет от няколко правителства и за което бяха отделени значителни средства, все още не отговаря на сегашната обстановка в страната и изисква ускорени темпове за реализацията му.