Назад

Търговска мисия с посещение на специализирана изложба Ecomondo 2021


В периода 25-29.10.2021 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с посещение на специализирана изложба Ecomondo 2021 в гр. Римини, Италия.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия в областта на рециклирането, инженеринга, машиностроенето, целулозно-хартиената промишленост, мебелната индустрия, производството на строителни материали, технологичния контрол и производството, химическата промишленост, биотехнологиите, както и IT фирмите, които изработват системи за контрол и управление на цикъла на отпадъците.

Ecomondo 2021 е международно събитие с иновативен формат, което обединява всички сектори на кръговата икономика в една единствена платформа: от възстановяването на материали и енергия до устойчивото развитие. Целта на мероприятието е да помогне на компаниите да станат лидери в областта на иновациите, насърчавайки развитието на иновативната и устойчива предприемаческа екосистема. Чрез платформата се дава възможност на компаниите да осъществят контакт с водещи експерти в кръговата икономика.

Всяка година по време на изложението се представят новите приоритети в законодателството/регулацията, научните изследвания и обучението във връзка с кръговата икономика, новите процеси, включително 4.0 и продуктите, свързани с внедряването на зелените технологии в промишлеността. По-конкретно, в партньорство с промишлени асоциации, министерства и други институции, изследователски институции, Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и растеж се разглеждат и обсъждат нови разработки, нужди и възможности при повторното използване и оценяване на основните форми на електронни и биологични (включително отпадъчни води), алтернативни суровини и промишлен еко дизайн, рекултивация и преквалификация на замърсени зони, включително морски зони и биоикономика. От екодизайн и ефективност до повторно използване и оценяване на суровини и енергия, транспорт, рекултивация и преквалификация на замърсени обекти, срещите под формата на различни събития в рамките на Ecomondo 2021 са с цел да насърчат растежа на компаниите на международните пазари, като предоставят актуална информация за иновациите и добрите практики.

Част от темите, които ще бъдат разгледани по време на изложението са, както следва:

  • Устойчиви технологични иновации за рециклиране и оползотворяване на материали и енергия;
  • Агрохрани след Ковид: нужди, проблеми и възможности чрез опита на агрохранителните компании;
  • Успешни широкомащабни приложения на системно планиране, оценка на риска и планиране на безопасността при използване и повторно използване на водата (включително изменението на климата и биологичното разнообразие) и др.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема разходите на 1 представител от предприятие за самолетни билети, трансфери и вътрешен транспорт, хотелско настаняване и при необходимост – наем на зали, техническо оборудване, кетърингови и преводачески услуги, разходи за входни такси за посещение на изложбите/конференции/нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на търговската мисия. Максималният брой на предприятията, които могат да бъдат допуснати във финалния списък с одобрени фирми, е 20.

Пълни условия за кандидатстване и необходими документи  ТУК

При интерес предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в срок до 3 септември 2021 г.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Николина Георгиева, тел: 02/9407977, e-mail: n.georgieva@sme.government.bg и Даяна Иванова, тел: 02/9407983, e-mail: dn.ivanova@sme.government.bg.