Назад

Подайте електронна заявка за международна регистрация лесно, бързо и сигурно с Madrid eFiling


Патентно ведомство на Република България в сътрудничество със Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) предоставя на всички заявители и притежатели на национални марки новото електронното приложение Madrid eFiling. То замества напълно хартиения формуляр и позволява бързо, лесно и сигурно подаване на заявка за международна регистрация на марка, като извлича информация за базовата марка директно от националния регистър. Интегрираните в приложението инструменти позволяват класификация и автоматичен превод на списъка на стоките и услугите. Осигурен е и надежден начин на плащане с различни опции – чрез банков превод, Pay Pal или разплащателна сметка в Световната организация за интелектуална собственост. Получавате и отговаряте на писма и известия изцяло електронно.

ОПРОСТЕН ПРОЦЕС:
Извличане на информация за базовата марка директно от базата данни на ведомството на произхода.

БЪРЗО ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Попълване на заявката стъпка по стъпка, осигуряващо точност на данните.

ПОТВЪРДЕНИ ДАННИ:
Автоматична проверка и превод на списъка на стоките и услугите“.

Подайте електронна заявка за международна регистрация лесно, бързо и сигурно с Madrid eFiling! - YouTube