Брой 223 (1487), 21-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Повишаване квалификацията на експертите на БТПП


В изпълнение на Програмата на БТПП за периодично обучение на експертите с месторабота в регионалните търговско-промишлени палати/камари, в гр. Кюстендил се проведе семинар по „Безопасни и здравословни условия на труд“ с лектор Димитър Тасков – дългогодишен експерт по трудово законодателство. Участниците подробно бяха запознати с технологията, изискванията и начините за създаване на подходаща организация в предприятията, с цел осигуряване и гарантиране на безопасност и здраве при работа. Представени бяха различни примери и ситуации от практиката, при които неспазвването или нарушаването на правилата, могат да предизвикат сериозни здравословни увреждания.

След семинара бе представена кратка информация за състоянието на икономиката по регионите на страната  и най-честите проблеми за предприемачите при осъществяване на дейността им.

Дискутирани бяха резултатите от изпълнението на делегираните от БТПП дейности по места като акцент бе поставен върху ангажиментите на Палатата към Международната търговска камара - Париж и Агенция „Митници“, във връзка с получените: Международна акредитация и Разрешение за издаване на сертификати за непреференциален произход на стоки.

Обсъдени бяха новите изисквания, произтичащи от измененията на Закона за чужденците, с оглед издаваните от БТПП сертификати от Търговския регистър при кандидатстване за продължително пребиваване в Р България. Коментирани бяха предложения за разработване на нови услуги, полезни за българския бизнес.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Със съдействието на БТПП посланикът на Република Корея проведе среща с кмета на Велинград
Н. Пр. Шин Бу-нам изрази готовност да подкрепя местния бизнес и развитието на Общината Още
Представяне на резултати от проучване „България - привлекателен пазар за шведския бизнес”
29 ноември от 11 часа в БТПП Още
Повишаване квалификацията на експертите на БТПП
Обучение по безопасни и здравословни условия на труд Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Добрич е партньор по проект Eвропейски корпус за солидарност
Създаване на повече възможности за младите хора Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
Регламентират ce изисквания към използването на биогорива от ново поколение в транспорта Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Успех на преговорите между институциите на ЕС за премахване на неоправданото блокиране на географски принцип
Важна част от изграждането на цифров единен пазар за Европа Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Aржентина, Швейцария и Молдова се присъединиха към Designview
Eлектронната система вече предоставя информация и достъп до над 12,7 млн. международни дизайна Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Бразилия се върна по пътя на развитието
Актуално състояние на бразилската икономика, структурни реформи... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни изложения, панаири, форуми
Съобщения, получени в БТПП Още