Брой 223 (1487), 21-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Aржентина, Швейцария и Молдова се присъединиха към Designview


От 21 ноември 2017 г. Националният институт по индустриална собственост на Аржентина (INPI), Швейцарският федерален институт по интелектуална собственост (IGE-IPI) и Държавната агенция по интелектуална собственост на Р Молдова (AGEPI) направиха достъпни своите дизайни в електронната система за търсене на база данни Designview.

Присъединяването на трите ведомства се дължи на Международната програма за сътрудничество на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) в сътрудничество с международните й партньори.

Заедно с INPI, IGE-IPI and AGEPI, Designview вече съдържа данните на 61 ведомства по интелектуална собственост.

С добавянето на над 86.000 дизайна от страна на института на Аржентина, повече от 124.000 от този на Швейцария и над 10.000 от Агенцията на Молдова, Designview вече предоставя информация и достъп до над 12,7 млн. международни дизайна.

От стартирането на търсачката на 19 ноември 2012 г., досега е била използвана за повече от 3 млн. търсения от 159 различни държави, като най-честите ползватели са Германия, Великобритания и Испания.
Повече информация можете да намерите на www.tmdn.org

НОВИНИ ОТ БТПП
Със съдействието на БТПП посланикът на Република Корея проведе среща с кмета на Велинград
Н. Пр. Шин Бу-нам изрази готовност да подкрепя местния бизнес и развитието на Общината Още
Представяне на резултати от проучване „България - привлекателен пазар за шведския бизнес”
29 ноември от 11 часа в БТПП Още
Повишаване квалификацията на експертите на БТПП
Обучение по безопасни и здравословни условия на труд Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Добрич е партньор по проект Eвропейски корпус за солидарност
Създаване на повече възможности за младите хора Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
Регламентират ce изисквания към използването на биогорива от ново поколение в транспорта Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Успех на преговорите между институциите на ЕС за премахване на неоправданото блокиране на географски принцип
Важна част от изграждането на цифров единен пазар за Европа Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Aржентина, Швейцария и Молдова се присъединиха към Designview
Eлектронната система вече предоставя информация и достъп до над 12,7 млн. международни дизайна Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Бразилия се върна по пътя на развитието
Актуално състояние на бразилската икономика, структурни реформи... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни изложения, панаири, форуми
Съобщения, получени в БТПП Още