Брой 223 (1487), 21-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена палата – Добрич е партньор по проект Eвропейски корпус за солидарност


Търговско-промишлена палата – Добрич е партньор по проект Eвропейски корпус за солидарност – професионално направление, заедно с организации от още 5 европейски страни.*

Създаването на Eвропейския корпус за солидарност е  обявено през септември 2016 г. от Жан-Клод Юнкер в речта му за състоянието на Съюза и в контекста на  постоянно високите нива на младежка безработица. Той започва да функционира официално през декември 2016 г. в потвърждение на значимостта, която Европейската комисия отдава на тази инициатива, като добра възможност за достъп на младите хора до пазара на труда и включването им в гражданското общество.

Целта на проекта е да се намери работа на 2000 търсещи работа младежи  (на 200 от които, посредством обучение), за които е предвидена финансова подкрепа, а за МСП, които наемат млади работници на трудов договор, също е предвидена финансова помощ за разработването на интеграционна програма.

Проектът покрива 28-те страни членки на ЕС и обхваща следните икономически дейности: образование, здравно обслужване, социална интеграция/социални дейности, включително и приемане и интеграция на бежанци и мигранти, опазване на околната среда, управление на бедствия (с изключение на тези, които изискват незабавна намеса, поради необходимостта от по-специализирани умения и обучение), хранителни помощи.

Продължителността на трудовата мобилност е от 2 до 12 месеца.

За повече информация: Търговско-промишлена палата – Добрич

Регистрация на работодатели, които предлагат свободни работни места в области, свързани със солидарността: http://eusolidaritycorps.anpal.gov.it/en

* Координатор на проекта е ANPAL - Национален координатор на EURES (Италия), в партньорство с  Фондация „Джакомо Бродолини” (Италия), Национална служба по заетостта - SEPE (Испания), Община Рим – Столична (Италия), DIAN (Гърция), VOLUM (Румъния), Time4society (Белгия), Търговско-промишлена палата – Добрич (България), Eurodesk, Национален координатор на ЕURES (Словения), Unioncamere (Италия), Министерство на труда - Италия (ГД „Имиграция и интеграционни политики”  и ГД „Корпоративна социална отговорност”) и 18 члена на Италианската мрежа EURES.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Със съдействието на БТПП посланикът на Република Корея проведе среща с кмета на Велинград
Н. Пр. Шин Бу-нам изрази готовност да подкрепя местния бизнес и развитието на Общината Още
Представяне на резултати от проучване „България - привлекателен пазар за шведския бизнес”
29 ноември от 11 часа в БТПП Още
Повишаване квалификацията на експертите на БТПП
Обучение по безопасни и здравословни условия на труд Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата – Добрич е партньор по проект Eвропейски корпус за солидарност
Създаване на повече възможности за младите хора Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
Регламентират ce изисквания към използването на биогорива от ново поколение в транспорта Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Успех на преговорите между институциите на ЕС за премахване на неоправданото блокиране на географски принцип
Важна част от изграждането на цифров единен пазар за Европа Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Aржентина, Швейцария и Молдова се присъединиха към Designview
Eлектронната система вече предоставя информация и достъп до над 12,7 млн. международни дизайна Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Бразилия се върна по пътя на развитието
Актуално състояние на бразилската икономика, структурни реформи... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международни изложения, панаири, форуми
Съобщения, получени в БТПП Още