Брой 36 (1300), 21-02-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в семинар ЕС – Корея за корпоративната социална отговорност

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев откри семинар в Брюксел за корпоративна социална отговорност между Европейския съюз и Корея. В качеството си на председател на Смесената консултативна група  по Споразумението за свободна търговия, той  направи изявление относно постигнатото досега и представи резултатите от дейността през периода  2012-2016.

Информация за стратегията на ЕС в сферата на корпоративната социална отговорност (КСО) и разделението на компетенциите между ЕС и държавите-членки представи Педро Ортун, директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ на ЕК.

Сред темите на семинара бяха:

► Обмен на информация и примери на добри практики относно:

  • политиката в областта на КСО в страните от ЕС и Република Корея
  • политиката и мерките в областта на бизнеса и човешките права, в контекста на  принципите на ООН.

► Системата от „национални контактни точки” (НКТ), съгласно Ръководните насоки на ОИСР за мултинационалните компании – презентация на структурата и дейността на избрани НКТ.


 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП за нивото на образованието и необходимостта от кадри за бизнеса
Недостиг от кадри, завършили машинно инженерство, електротехника, икономика, компютърна и комуникационна техника Още
Глобалният форум GS1 2017: Стандартите GS1 улесняват оперативните процеси и оптимизират разходите
БТПП участва в семинар ЕС – Корея за корпоративната социална отговорност
Обмен на информация и добри практики с цел насърчаване интересите на обществото Още
БТПП - партньор на конференция "Съдебната реформа, ПЧИ и отражението върху икономическото развитие"
Организирана от фондация "Визия за научен и технологичен растеж" Още
Бизжични алармени системи с видео проверка сред акцентите на СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2017
Системите са революция на световния пазар за охранителна техника и имат широк спектър на приложение Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
България е сред страните в ЕС със значителен спад на енергийното потребление
По данни на Евростат в периода 1990 - 2015 година енергийното потребление у нас се свива с 33% Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Актуални информационно-справочна материали за германската икономика и търговия
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, март 2017 г.
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още