Брой 36 (1300), 21-02-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

България е сред страните в ЕС със значителен спад на енергийното потребление


България е една от страните в Европейския съюз (ЕС) с най-голям спад на потреблението на енергия през последните десетилетия. Това показват публикуваните на 20 февруари данни на Евростат. Според тях в периода между 1990 година и 2015 година енергийното потребление в страната се свива с 33%.

Статистическата агенция на ЕС отчита, че най-голям спад отбелязват две от трите Прибалтийски републики – Литва (с 46%) и Латвия (с 45%), както и Румъния (с 44%). В Естония енергийното потребление се свива с 37%.

Като цяло потреблението на електроенергия в ЕС пада под нивата от 90-те години на ХХ век, сочат още данните. Според тях количествата, които са били необходими за задоволяване на енергийните нужди в общността през 2015 година, са били 1,6 млрд. тона петролен еквивалент, което е с 2,5% под нивата от 1990 година и с 11,4% под пика, регистриран през 2006 година.

В някои от страните обаче има ръст – Кипър (с 41%), Ирландия (с 38%) и Испания (с 35%).

През 2015 г. Германия е най-големият енергиен консуматор (19% от общото потребление в ЕС), следвана от Франция (16%) и Великобритания (12%).

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП за нивото на образованието и необходимостта от кадри за бизнеса
Недостиг от кадри, завършили машинно инженерство, електротехника, икономика, компютърна и комуникационна техника Още
Глобалният форум GS1 2017: Стандартите GS1 улесняват оперативните процеси и оптимизират разходите
БТПП участва в семинар ЕС – Корея за корпоративната социална отговорност
Обмен на информация и добри практики с цел насърчаване интересите на обществото Още
БТПП - партньор на конференция "Съдебната реформа, ПЧИ и отражението върху икономическото развитие"
Организирана от фондация "Визия за научен и технологичен растеж" Още
Бизжични алармени системи с видео проверка сред акцентите на СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2017
Системите са революция на световния пазар за охранителна техника и имат широк спектър на приложение Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
България е сред страните в ЕС със значителен спад на енергийното потребление
По данни на Евростат в периода 1990 - 2015 година енергийното потребление у нас се свива с 33% Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Актуални информационно-справочна материали за германската икономика и търговия
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, март 2017 г.
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още