Брой 36 (1300), 21-02-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Глобалният форум GS1 2017: Стандартите GS1 улесняват оперативните процеси и оптимизират разходите


В Брюксел се провежда Глобалният форум GS1 2017. В началото срещите бяха по основните сектори, в които стандартите GS1 намират приложение: текстил и модни стоки; търговия на дребно; транспорт и логистика. Бяха представени различните предизвикателства, пред които са изправени индустриите и как GS1 помагa на бизнеса да се справи с тях.

Констатирано бе, че се разширява приложението на стандартите в речния и морския транспорт. Пристанището в Ротердам използва GLN номера за идентификация на отделни локации и SSCC  номера за идентификация на контейнерите. Необходима е хармонизация на използваната идентификация, което да позволи по-лесна и бърза комуникация между отделните пристанища, свързана с транспорта и проследяването на стоки.

С развитието на онлайн търговията хармонизация е необходима и при куриерските служби по отношение на идентификация на пратките. Проекто-стандарт на CEN препоръчва използването на SSCC  номера за идентификация на пратките. Като добра световна практика и ползата от стандартизиране на етикетите бе цитиран пример за Алибаба Груп в Китай, където 80% от доставките са със стандартизирани етикети. Внедряването съществено е намалило разходите и е повишило ефективността на доставките. 

Стандартизация на информацията за продуктите е от ключово значение за развитието на онлайн търговията. И Амазон, и Алибаба вече поставят изискване за използване на GTIN за продуктите, които се реализират чрез техните платформи.

Първата пленарна сесия бе  посветена на Здравеопазването: по-безопасното и резултатно лечение започва с едно просто сканиране. Лекторите Salvatore D'Acunto (Европейска комисия), Kathryn E. Wengel (J&J) и Keith Jones (Royal Derby Hospital), споделиха своите виждания относно приноса на стандартите GS1 в здравеопазването и повишаването безопасността на пациентите с конкретни примери от практиката. Бяха начертани стъпките за въвеждане на стандартите в рамките на ЕС с хоризонт за пълното им използване до 2020. Ще бъде добре българското Министерство на здравеопазването най-после да възприеме стандартите на GS1, вместо да въвежда уникални за България системи като пръстовите отпечатъци, които не се използват другаде. Има готови обучителни безплатни курсове за това, от които съставът на министерството упорито не се възползва. Отново от GS1 България ще им бъде предложено участие в предстоящата конференция по здравеопазване, която ще се проведе от 4 до 6 април в Берлин.

Втората сесия „GS1 – РАЗШИРЯВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ“ бе посветена на ролята на глобалната организация като независим и неутрален партньор, който помага да се улеснят оперативните процеси и да се оптимизират разходите в сектори, които са били извън фокуса на приложение на стандартите. 

GS1 може да допринесе за устойчиво развитие и при:

  • управлението на части, механизми и компоненти през целия цикъл на използването им в железопътната индустрия;
  • управлението на мрежа от партньори за предоставяне на сигурни услуги и надеждна информация за уникална идентификация на юридически лица по света.

На фона на катастрофалното състояние на българските железници приложението на водещите стандарти изглежда утопично, но е добре компетентните институции и главно Министерството на транспорта да знаят за тяхното съществуване и възможността да бъдат консултирани от първа ръка чрез GS1 България и БТПП.

Програмата на GS1 Глобален форум 2017 е изпълнена с редица работни срещи по отделни сектори и представяне на актуални проекти и приоритети за организацията. Официалното закриване на събитието ще се състои на 23 февруари (четвъртък).

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП за нивото на образованието и необходимостта от кадри за бизнеса
Недостиг от кадри, завършили машинно инженерство, електротехника, икономика, компютърна и комуникационна техника Още
Глобалният форум GS1 2017: Стандартите GS1 улесняват оперативните процеси и оптимизират разходите
БТПП участва в семинар ЕС – Корея за корпоративната социална отговорност
Обмен на информация и добри практики с цел насърчаване интересите на обществото Още
БТПП - партньор на конференция "Съдебната реформа, ПЧИ и отражението върху икономическото развитие"
Организирана от фондация "Визия за научен и технологичен растеж" Още
Бизжични алармени системи с видео проверка сред акцентите на СЕКЮРИТИ ЕКСПО 2017
Системите са революция на световния пазар за охранителна техника и имат широк спектър на приложение Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
България е сред страните в ЕС със значителен спад на енергийното потребление
По данни на Евростат в периода 1990 - 2015 година енергийното потребление у нас се свива с 33% Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Актуални информационно-справочна материали за германската икономика и търговия
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, март 2017 г.
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още