Брой 58 (1570), 23-03-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проведе се годишното отчетно събрание на арбитражните колегии към АС при БТПП

Проведе се годишното отчетно събрание за 2017 г. на арбитражните колегии към АС при БТПП. Председателят  на АС Благовест Пунев  очерта основните аспекти от работата на Съда  през 2017 година. През изминалата година  цялостната дейност на АС при БТПП премина под знака на предстоящото честване на 120-та годишнина от началото на арбитражната дейност в системата на БТПП в България и 65-та годишнина от създаването на АС при БТПП.

И  през  отминалата година АС при БТПП  е арбитражът с най-голям  брой  дела в сравнение с другите действащи търговски арбитражни  съдилища в България, както и с най-голям принос в практиката за решаване на търговски спорове чрез арбитраж.

През 2017 г. пред АС при БТПП са образувани 21 международни и 184  вътрешни  арбитражни дела.  Предявени са претенции  за повече от 3 500 000  евра и  34 000 000 лева. Делата през изминалата година в по-голямата си част (около 70%) са приключени в най-кратките (6 и 9-месечни срокове).

През изминалата година продължи работата с електронната програма за обработване на делата. За пореден път тя се усъвършенства, което осигури възможност на все повече страни, процесуални представители, арбитри и вещи лица да получат дистанционен достъп  до делата си. Модернизирането на електронната програма в процеса на практическото ѝ приложение ще бъде приоритет  за АС и през следващата година. Чрез успешното прилагане на новите технологии  в областта на арбитражното производство, АС при БТПП   затвърди  челното си място  като най-модерен  арбитраж   както в  Югоизточна Европа,  така  и спрямо  високо утвърдени институции със световен престиж.

Резултатите, постигнати през 2017 г. сочат, че АС при БТПП,  като институция със 120-годишна история, се ползва с безспорен авторитет сред правните субекти както в България, така и в чужбина.

Осигуряването на качествено, бързо и обективно правораздаване на търговски  дружества и на физически лица със седалища и адреси както в България, така и в чужбина, остава  като    приоритетна задача  в дейността на АС при БТПП и през настоящата година.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Арналдо Абруцини и Цветан Симеонов се срещнаха с Петър Кънев и Менда Стоянова
Председателите на двете парламентарни комисии изразиха подкрепа за провеждането на Европейски парламент на предприятията в София Още
Представители на БТПП участваха в бизнес делегацията, придружаваща президента Румен Радев в Държавата Израел
Среща в София на група „Работодатели“ на Европейския икономически и социален комитет
Европейските работодатели обсъдиха предизвикателствата пред пазара на труда Още
Проведе се годишното отчетно събрание на арбитражните колегии към АС при БТПП
АС при БТПП е арбитражът с най-голям брой дела в сравнение с другите действащи търговски арбитражни съдилища в България Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бизнес мисия в Одрин, Турция, 24 - 26 април 2018
Организира Търговско-промишлена палата - Стара Загора Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Секторен анализ на туризма в СР Виетнам, състояние към 2018 г.
Потенциал и възможности за развитие на двустранния туристически обмен между Виетнам и България Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за технологично партньорство от Enterprise Europe Network
КОНКУРСИ
EURid организира видеоконкурс за втората годишнина на домейна ".ею"
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в бизнес делегация до Република Башкортостан
19-20 април 2018г.; срокът за записване е 28 март Още
Национално участие в Международната изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа
8 - 11 юни 2018 г., гр. Нинбо, Китай Още