Брой 207 (1965), 29-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Кръгла маса "Икономическите сектори и борбата с трафика на хора"Българската търговско-промишлена палата за втори път през тази година участва в събитие, фокусирано върху борбата с трафика на хора. Първото се поведе през септември - дискусия за публично-частното партньорство в борбата с трафика на хора.

По покана на Центъра за изследване на демокрацията и Националната комисия за борба с трафика на хора, БТПП се включи в кръгла маса на тема "Икономическите сектори и борбата с трафика на хора".

Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество и международни организации, представи проучването на БТПП по проект ERIAS – европейска схема за интеграция на хора от трети страни, включително бежанци. То съдържа резултатите  по икономически сектори, в които има интерес за наемане на хора от трети страни, както и икономически дейности и фирми, които вече са наемали такива служители.

76% от участниците в проучването, проведено в средата на 2019 г., отговарят, че могат да наемат чужденци от трети страни, ако имат необходимата квалификация, опит и езикови познания. Само 14% вече са наемали чужденци от страни извън ЕС.

Проучването също така показва, че не се познава процедурата за включването на такива работници в българския пазар на труда.

Центърът за изследване на демокрацията и Националната комисия за борба с трафика на хора представиха набор от инструменти (toolkit) за заинтересованите лица в борбата с трафика и за икономическите субекти: наръчник за отражението на трудовата експлоатация върху икономиката и привличането на бизнеса като съюзник в борбата с трафика; материали за обучители в икономическите сектори как да се предпазват от включване във веригите за трафик и да  разпознават такива случаи; етичен кодекс за предотвратяване и противодействие на случаи на трафик; процедури за антитрафик „одит“ на компаниите по отношение на вътрешните им правила, както  и на отношенията им с външни партньори и доставчици.

Ситуацията в два конкретни сектора - селско стопанство и строителство, по отношение на опасностите за трафик на хора при осигуряване на работници - както в България, така и в Европа, също бе представена в рамките на събитието. Експерти от КНСБ и Федерацията на независимите строителни синдикати запознаха участниците със своята гледна точка за сектора. Бе предоставена информация относно дейности, свързани с командироването на работници, права на работното място, информиране „на терен“.

Ролята на трудовите агенции също бе разгледана с цел превенция на трафика на хора.

Новите технологии и трафикът на хора бяха обект на дискусии - тенденции и превенция. На сайт  www.antitraffic.bg   може да бъде получена актуална и всеобхватна информация по темата, както и да се подаде сигнал за нередност.

Важни са превантивните дейности от страна на всички заинтересовани страни - това бе заключителната теза на събитието.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство с Българската търговска камара в Сан Франциско
Съвместни дейности и инициативи за привличане интереса на американски инвеститори към България Още
Кръгла маса "Икономическите сектори и борбата с трафика на хора"
БТПП представи резултати от проучване за интеграция на хора от трети страни, включително бежанци Още
Среща с ръководството на Българо-австралийската бизнес камара
Австралийски предприемачи с интерес за инвестиции у нас в минната промишленост и образованието Още
БГ Баркод: иновативна компания „Кантареус Ер“ ООД
Дружеството притежава патентовани технологични решения Още
Представители на Еnterprise Europe Network kъм БТПП участваха в Годишната среща на Mрежата в Хелзинки
Подпомагането на иновативни МСП и дигитализацията - приоритети на Мрежата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-румънски бизнес форум в София
6 ноември, Интер Експо Център Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Съществена промяна в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Условията за правене на бизнес през октомври се влошават
По-неблагоприятна конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно Още
КОНКУРСИ
Конкурс с проектни предложения по Програма BiodivERsA
На тема „Биоразнообразие и климатични промени“ Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Отваряне на секторите на индийската икономика за чуждестранни инвестиции
СТИВ - Делхи Още