Брой 207 (1965), 29-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Отваряне на секторите на индийската икономика за чуждестранни инвестиции


Данни за привлечените чуждестранни инвестиции в Индия през последните години

По официални данни от DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India) през последните години индийската икономика е привлякла чуждестранни инвестиции (включително инвестиции в ценни книжа, реинвестирана печалба и друг капитал), както следва:  за индийската финансова 2018-19 г. (април 2018 – март 2019 г.)  - 62 млрд. щат. долара; 2017-18 г. – 61 млрд.щ.д.; 2016-17 г. – 60.2 млрд.щ.д.; 2015-16 г. – 55.6 млрд.щ.д.; 2014-15 г. – 45.1 млрд.щ.д.

За първо тримесечие на финансовата 2018-19 г. (април-юни 2019 г.) привлечените чуждестранни инвестиции (включително портфейлни инвестиции) в Индия са на стойност 16.3 млрд.щ.д., ръст от 28% спрямо същия период на предходната година.

Същевременно за индийската финансова 2018-19 г. привлечените преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Индия са на стойност за 44.4. млрд. щат. долара, спад от 1% спрямо предходната година.

Привлечените ПЧИ в Индия през изминалата година са основно в следните сектори: услуги – 18% от всички инвестиции (вкл. финансови, банкови, застрахователни, аутсорсинг и куриерски услуги); компютърен софтуер – 9%; телекомуникации – 8.3%; строителство и инфраструктура (6%); търговия (5%); автомобилна индустрия (5%); химическа индустрия (4%); фармацевтика (4%); енергетика (3 %) и т.н.

 През финансовата 2018-19 г. ПЧИ в Индия са постъпили основно от: Мавриций (32% от всички инвестиции); Сингапур (20%); Япония (7%); Холандия (7%); Великобритания (6%); САЩ (6%); Германия (3%); Кипър (2%); ОАЕ (2%); Франция (2%) и др.

През последните години индийското правителство предприе редица инициативи за „отваряне“ на по-голямата част от индийски сектори за чуждестранни инвестиции като облечи значително бюрократичната процедура за получаване на съответните разрешителни за ПЧИ по „автоматичен път“ (automatic route).

През последния месец индийското правителство разреши 100% чуждестранни инвестиции и в секторите – минно дело (за добив на въглища); търговия на дребно (за отделна марка); дигитални медии.

Понастоящем всички сектори на индийската икономика са напълно отворени за чуждестранни инвестиции с изключение на:

  • разрешение от индийското правителство се изисква за чуждестранни инвестиции в Индия над 49% в бизнес проекти в страната в отбранителната индустрия и телекомуникациите и за чуждестранно участие над 74% в секторите: фармацевтика и биотехнологии; здравеопазване; охранителни компании;
  • не се разрешават ПЧИ в Индия в секторите: лотарии и залагания; недвижими имоти; атомна енергетика и железопътен транспорт.

 

Изготвил:   Илия Деков, р-л СТИВ-Делхи

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство с Българската търговска камара в Сан Франциско
Съвместни дейности и инициативи за привличане интереса на американски инвеститори към България Още
Кръгла маса "Икономическите сектори и борбата с трафика на хора"
БТПП представи резултати от проучване за интеграция на хора от трети страни, включително бежанци Още
Среща с ръководството на Българо-австралийската бизнес камара
Австралийски предприемачи с интерес за инвестиции у нас в минната промишленост и образованието Още
БГ Баркод: иновативна компания „Кантареус Ер“ ООД
Дружеството притежава патентовани технологични решения Още
Представители на Еnterprise Europe Network kъм БТПП участваха в Годишната среща на Mрежата в Хелзинки
Подпомагането на иновативни МСП и дигитализацията - приоритети на Мрежата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-румънски бизнес форум в София
6 ноември, Интер Експо Център Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Съществена промяна в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Условията за правене на бизнес през октомври се влошават
По-неблагоприятна конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно Още
КОНКУРСИ
Конкурс с проектни предложения по Програма BiodivERsA
На тема „Биоразнообразие и климатични промени“ Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Отваряне на секторите на индийската икономика за чуждестранни инвестиции
СТИВ - Делхи Още