Брой 207 (1965), 29-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

КОНКУРСИ

Конкурс с проектни предложения по Програма BiodivERsA


Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма BiodivERsA на тема „Биоразнообразие и климатични промени“  BiodivClim (https://www.biodiversa.org/1587). 

Основните тематични направления за обявения конкурс включват:

  • Последици от изменението на климата върху биоразнообразието и приноса на природата за хората.
  • Изучаване на процесите за обратна връзка между климата и биоразнообразието.
  • Потенциал на природно базираните решения за смекчаване на последиците от климатичните изменения и адаптиране към климатичните промени.
  • Синергия между политиките за биоразнообразие, климат и други сходни сектори и ролята им като фактори за промяна.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 450 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 150 000 лева и срок на изпълнение 3 години.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 5 ноември 2019 г.

Пълният текст на поканата и информация за участие в конкурса ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/985

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорство с Българската търговска камара в Сан Франциско
Съвместни дейности и инициативи за привличане интереса на американски инвеститори към България Още
Кръгла маса "Икономическите сектори и борбата с трафика на хора"
БТПП представи резултати от проучване за интеграция на хора от трети страни, включително бежанци Още
Среща с ръководството на Българо-австралийската бизнес камара
Австралийски предприемачи с интерес за инвестиции у нас в минната промишленост и образованието Още
БГ Баркод: иновативна компания „Кантареус Ер“ ООД
Дружеството притежава патентовани технологични решения Още
Представители на Еnterprise Europe Network kъм БТПП участваха в Годишната среща на Mрежата в Хелзинки
Подпомагането на иновативни МСП и дигитализацията - приоритети на Мрежата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-румънски бизнес форум в София
6 ноември, Интер Експо Център Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Съществена промяна в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Условията за правене на бизнес през октомври се влошават
По-неблагоприятна конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно Още
КОНКУРСИ
Конкурс с проектни предложения по Програма BiodivERsA
На тема „Биоразнообразие и климатични промени“ Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Отваряне на секторите на индийската икономика за чуждестранни инвестиции
СТИВ - Делхи Още