Брой 150 (1908), 07-08-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Есенна семинарна програма на БТПП


В периода септември-ноември т.г. БТПП - Център за фирмено обслужване ще проведе обучителни семинари за повишаване знанията и уменията на специалистите.

Избраните теми са актуални, като някои от тях ще бъдат представени за първи път.

Обученията, които се предлагат са ориентирани към практиката, включително  с решаване на казуси и представяне на конкретни примери.                                            

Целта, която Центърът си поставя, е чрез обучителните семинари да помогне на участниците за разясняване на спорни и създаващи трудности за бизнеса теми и понятия.  

 Предстоящите семинари включват теми като:

  • „Длъжностно лице по защита на данните в действие“, 18 септември;
  •  „Дигитална хигиена - техники и правила за киберсигурност“, 3 октомври;
  • „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”, 22 октомври;
  • “Работа на чужденци в България – труд, осигуровки и данъци”, 29 октомври;
  •  „Място на стопанска дейност и постоянен обект за ДДС цели”, 28 ноември.

Подробна информация за всяка тема на обучителните семинари може да намерите в сайта на БТПП  в рубриката „Предстоящи събития” - https://www.bcci.bg/payment_bcci/ .

Лекторите, които ще водят семинарите, са доказани експерти с богат практически опит, а съвместната ни работа с тях гарантира интересния и достъпен начин на представяне на темите.

Доказателство за това са положителните отзиви от обратната връзка с участниците през минали обучителни периоди.

БТПП се надява, че и чрез предстоящите обучения ще допринесат за повишаване професионалната компетентност на всеки участник.

За контакти и допълнителна информация: БТПП - Център за фирмено обслужване, тел.: 02 8117 477, 02 8117 428; е-mail: bcci.centre@bcci.bg        

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Есенна семинарна програма на БТПП
Актуални теми от практиката, решаване на казуси и представяне на конкретни примери Още
БТПП принципно подкрепя правото на допълнителен годишен отпуск за родители на деца до 18 години
Палатата предлага този отпуск да се ползва от един от двамата родители, а не само от майките Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Българската EURES мрежа започва да привлича нови членове и партньори
Заинтересованите организации могат да кандидатстват по реда на специална процедура за подбор Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие...
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
От 01.10.2019 г. заявленията за ОИО ще се подават само по електронен път
От тази дата ще бъде въведен в експлоатация портал на търговците в ЕС Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България ще получи 2.9 милиона евро подкрепа от ЕК за борба с Африканската чума
КОНКУРСИ
Конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ /ВИХРЕН/
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network